Vítězství obrany demokracie na Praze 13

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Časopis STOP musí zveřejnit naše sdělení. Pravomocně o tom rozhodl odvolací Městský soud v Praze a potvrdil tak dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5.

Chtělo by se říct, že cenzura patří k dobám minulým. Ne však na Praze 13.

Jak známo, v současnosti vládnoucí koalice ODS/ANO/KDU+STAN vyloučila z výborů, tj. z účasti na zastupitelské práci, celý náš zastupitelský klub. V polovině roku 2019 si navíc odhlasovala změnu jednacího řádu, která výbory zcela uzavřela veřejnosti.

O těchto věcech se místní veřejnost skrze komunikační kanály radnice nedozvídá, proto se v září 2019 předsednictvo našeho zastupitelského klubu obrátilo na redakční radu STOP s žádostí o uveřejnění sdělení o aktuálním složení výborů a veřejnost vylučující změně jednacího řádu. Toto sdělení nebylo ve STOPu zveřejněno. Redakční rada měsíce slibovala, oddalovala, a nakonec zveřejnila pouze krátkou informaci, že čtenáři si ho mohou dohledat na internetu.

Václav Hrdlička tedy podal žalobu na základě tiskového zákona a soud následně uložil radnici povinnost náš příspěvek ve STOPu zveřejnit. Radnice se odvolala a minulý týden nabyl právní moci rozsudek odvolacího soudu, který předchozí rozhodnut potvrdil.

Rok trvající právní anabáze jen ilustruje, jak to s tou demokracií na Praze 13 máme. Celá záležitost má navíc i svou finanční stránku. Radnice své advokáty platí z veřejných peněz. Kdybychom i my v takto jednoduchých věcech využívali právního zastoupení, nároky na rozpočet městské části by po její prohře byly dvojnásobné. To ovšem vedení radnice netrápí. Ještě před soudním sporem si nechali vypracovat právní stanovisko k té samé věci. Stálo 70 tisíc korun.

Dlouhodobě poukazujeme na to, že časopis STOP je zneužíván k propagaci politiků koalice ODS/ANO/KDU+STAN a příspěvky opozičních zastupitelů jsou nekompromisně cenzurovány.

Radniční periodika jsou placena z veřejných peněz, proto tiskový zákon zakotvuje povinnost poskytovat přiměřený prostor příspěvkům opozičních zastupitelů tak, aby poskytované informace byly vyvážené a nedocházelo k jednostrannému protežování a kampani vládnoucích politiků. Radnice Prahy 13 tuto povinnost cíleně a nepokrytě porušuje. Na tento fakt již v minulosti poukazovalo Občanské sdružení Oživení, až nyní je však potvrzen soudním rozhodnutím.