Zastupitelé Prahy 13 mají nově možnost hlasovat i online

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Praha 10.12.2020Zastupitelstvo městské části Prahy 13 schválilo návrh zastupitele  klubu Zelení a Piráti pro 13 Petra Koláře o změnách Jednacího řádu, které nově umožňují jednání Zastupitelstva a jeho výborů distančním způsobem prostřednictvím videokonference.

S ohledem na probíhající epidemiologickou situaci a její nejistý vývoj v budoucnosti je třeba počítat s eventualitou, kdy může být z důvodu nařízené karantény ohrožena usnášeníschopnost zastupitelstva městské části. Totéž se týká i výborů Zastupitelstva, které by tak v krajním případě nemohly plnit svoji roli poradního orgánu, ani zákonnou roli kontrolní. Tato změna však nově umožňuje participaci i těm zastupitelům, kteří se v nařízené karanténě ocitli.

“Praha 13 byla jedna z posledních městských částí, která neměla upravené jednací řády tak, aby se mohli jednání účastnit zastupitelé v karanténě. Vzhledem k opět se zhoršující epidemiologické situaci jsem rád, že shoda byla napříč všemi kluby a můj návrh byl schválen jednomyslně”, dodává Petr Kolář, zastupitel za klub Zelení a Piráti pro 13.

 

Jedná se tak o historicky první podané návrh stran opozice, které byly schváleny.