Program

Program pro komunální volby 2022

Nenechme si zastavět třináctku před očima!
Vyrostl vám před okny nový věžák? Ptejte se, co udělal starosta, aby vás o záměru včas informoval, nebo aby výstavbě zamezil. Na rozdíl od současného vedení radnice budeme aktivně vstupovat do příprav územního plánu, ostatně snažíme se o to již dnes. Je potřeba zamezit prodeji obecních pozemků spekulantům a prosadit důslednou ochranu zelených ploch. Nová výstavba musí být ku prospěchu stávajících obyvatel.
Rozvoj veřejného prostoru.
Chceme účelně využívat veřejné prostory a efektivně investovat do jejich rozvoje. Chceme městskou část, ve které chtějí lidé bydlet a za kterou se nestydí. Na vhodných místech je třeba obnovit lavičky. V ulicích, kde není prostor pro výsadbu stromů, můžeme instalovat mlžítka.
Místo ve školce pro každé dítě.
Generační vlny často způsobují nedostatek míst ve školkách. Chceme, aby nabídka předškolního vzdělávání a výchovy byla v naší čtvrti rozmanitá a patřične flexibilní tak, aby si každý rodič mohl vybrat, jaký typ výchovy se jeho dětem dostane a nemusel řešit, zda vůbec nějaké místo sežene.
Žádné změny za vašimi zády!
Současné vedení radnice neinformuje vždy o připravovaných projektech a opozice v zastupitelstvu se o záměrech vládnoucí koalice dozvídá až po opakovaných žádostech. Netransparentnost zásadně odmítáme. Vše zveřejníme a budeme sami iniciovat zapojení veřejnosti do rozhodování o plánovaných projektech.
Chytré koše, čisté parky!
Vnímáme zeleň jako hlavní přidanou hodnotu naší městské části. Zabráníme bezdůvodnému kácení vzrostlých stromů v Centrálním parku. Je třeba chránit zeleň proti betonu a zároveň rozvíjet využitelnost prostoru pro všechny generace a trávení jejich volného času. Údržba zeleně nebo nakládání s odpadem dnes také vyžaduje chytrá řešení.
Proč ve Mlejně melou pořád to samé?
Program kulturního domu Mlejn býval rozmanitější. Kdy naposledy jste pojali myšlenku do Mlejna na něco zajít? Živá kultura na Praze 13 má obrovské rezervy. Chybí letní kino, hudební klub, kavárny přívětivé i k matkám s dětmi a podobně. Na každé zastávce metra tu máme casino, ale moderní kulturní vyžití není kde hledat. Nechceme, aby naše městská část byla jen noclehárnou na kraji města.
Efektivně a bez korupce!
Každá veřejná zakázka a každé přidělení finanční podpory musí probíhat podle jasných a transparentních pravidel bez ohledu na výši poskytované částky. Chceme mít kontrolu nad rozdělováním peněz na volný čas a sport. Budeme postupovat podle přísnějších pravidel, než jaká implikuje zákon. O chystaných soutěžích vás budeme věcně a včas informovat.
Participativní plánování.
Jednou z klíčových tezí našeho programu je zapojení občanů do plánování veřejného prostoru. Vyčleníme v rozpočtu finance, o jejichž využití budete rozhodovat vy.
Dopravní situaci je třeba průběžně řešit!
Praha 13 postupně přestává být čistě periferní městskou částí. Město roste do krajiny a s tím se mění i charakter dopravních problémů v naší městské části. Odmítáme zavedení modrých zón, bez skutečného rěšení parkování a kvitujeme magistrátní výstavbu parkovacího domu v Petržílkově ulici.
Otevřeme koupaliště.
Léta jsou stále teplejší a tento trend bude dále pokračovat. Koupaliště je tedy nezbytnost a z minulé kampaně v ulicích víme, že lidé ho chtějí. Líbí se nám třeba biotop, ale k podobě a finálnímu umístění zorganizujeme veřejné projednání.
Myslíme na seniory.
V roce 2030 zde bude bezmála dvojnásobek občanů v důchodovém věku. Na tento demografický vývoj je třeba reagovat s předstihem. Podporujeme koncept poskytování zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí, ale zároveň chceme vytvořit prostředí pro aktivní život seniorů. Podpoříme kluby seniorů a jejich aktivity. V sociální oblasti je třeba zcela změnit současný koncept finančního plánování.
Nenechme si zastavět třináctku před očima!
Vyrostl vám před okny nový věžák? Ptejte se, co udělal starosta, aby vás o záměru včas informoval, nebo aby výstavbě zamezil. Na rozdíl od současného vedení radnice budeme aktivně vstupovat do příprav územního plánu, ostatně snažíme se o to již dnes. Je potřeba zamezit prodeji obecních pozemků spekulantům a prosadit důslednou ochranu zelených ploch. Nová výstavba musí být ku prospěchu stávajících obyvatel.
Rozvoj veřejného prostoru.
Chceme účelně využívat veřejné prostory a efektivně investovat do jejich rozvoje. Chceme městskou část, ve které chtějí lidé bydlet a za kterou se nestydí. Na vhodných místech je třeba obnovit lavičky. V ulicích, kde není prostor pro výsadbu stromů, můžeme instalovat mlžítka.
Místo ve školce pro každé dítě.
Generační vlny často způsobují nedostatek míst ve školkách. Chceme, aby nabídka předškolního vzdělávání a výchovy byla v naší čtvrti rozmanitá a patřične flexibilní tak, aby si každý rodič mohl vybrat, jaký typ výchovy se jeho dětem dostane a nemusel řešit, zda vůbec nějaké místo sežene.
Žádné změny za vašimi zády!
Současné vedení radnice neinformuje vždy o připravovaných projektech a opozice v zastupitelstvu se o záměrech vládnoucí koalice dozvídá až po opakovaných žádostech. Netransparentnost zásadně odmítáme. Vše zveřejníme a budeme sami iniciovat zapojení veřejnosti do rozhodování o plánovaných projektech.
Chytré koše, čisté parky!
Vnímáme zeleň jako hlavní přidanou hodnotu naší městské části. Zabráníme bezdůvodnému kácení vzrostlých stromů v Centrálním parku. Je třeba chránit zeleň proti betonu a zároveň rozvíjet využitelnost prostoru pro všechny generace a trávení jejich volného času. Údržba zeleně nebo nakládání s odpadem dnes také vyžaduje chytrá řešení.
Proč ve Mlejně melou pořád to samé?
Program kulturního domu Mlejn býval rozmanitější. Kdy naposledy jste pojali myšlenku do Mlejna na něco zajít? Živá kultura na Praze 13 má obrovské rezervy. Chybí letní kino, hudební klub, kavárny přívětivé i k matkám s dětmi a podobně. Na každé zastávce metra tu máme casino, ale moderní kulturní vyžití není kde hledat. Nechceme, aby naše městská část byla jen noclehárnou na kraji města.
Efektivně a bez korupce!
Každá veřejná zakázka a každé přidělení finanční podpory musí probíhat podle jasných a transparentních pravidel bez ohledu na výši poskytované částky. Chceme mít kontrolu nad rozdělováním peněz na volný čas a sport. Budeme postupovat podle přísnějších pravidel, než jaká implikuje zákon. O chystaných soutěžích vás budeme věcně a včas informovat.
Participativní plánování.
Jednou z klíčových tezí našeho programu je zapojení občanů do plánování veřejného prostoru. Vyčleníme v rozpočtu finance, o jejichž využití budete rozhodovat vy.
Dopravní situaci je třeba průběžně řešit!
Praha 13 postupně přestává být čistě periferní městskou částí. Město roste do krajiny a s tím se mění i charakter dopravních problémů v naší městské části. Odmítáme zavedení modrých zón bez skutečného rěšení parkování a kvitujeme magistrátní výstavbu parkovacího domu v Petržílkově ulici.
Otevřeme koupaliště.
Léta jsou stále teplejší a tento trend bude dále pokračovat. Koupaliště je tedy nezbytnost a z minulé kampaně v ulicích víme, že lidé ho chtějí. Líbí se nám třeba biotop, ale k podobě a finálnímu umístění zorganizujeme veřejné projednání.
Myslíme na seniory.
V roce 2030 zde bude bezmála dvojnásobek občanů v důchodovém věku. Na tento demografický vývoj je třeba reagovat s předstihem. Podporujeme koncept poskytování zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí, ale zároveň chceme vytvořit prostředí pro aktivní život seniorů. Podpoříme kluby seniorů a jejich aktivity. V sociální oblasti je třeba zcela změnit současný koncept finančního plánování.

Náš dlouhodobý program naleznete na této stránce.