Zastupitelé

Předseda zastupitelského klubu

Tomáš Murňák

tomas.murnak@pirati.cz
Místopředa zastupitelského klubu

Václav Mucala

vaclav.mucala@zeleni.cz

Členové zastupitelského klubu

Jana Horká

jana.horka@pirati.cz

Václav Hrdlička

vaclav.hrdlicka@pirati.cz

Adam Kopetzký

adam.kopetzky@pirati.cz

Tomáš Krejčí

mr.thomas.krejci@gmail.com