Soud nám dal za pravdu, vedení radnice dál porušuje zákon.

Václav Mucala
Václav Mucala

Už v minulosti klub Zelených a Pirátů poukazoval na to, že časopis STOP je zneužíván k propagaci politiků koalice ODS/ANO/KDU a příspěvky opozičních zastupitelů jsou nekompromisně cenzurovány. Radniční periodika jsou placena z veřejných peněz, proto tiskový zákon zakotvuje povinnost poskytovat přiměřený prostor příspěvkům opozičních zastupitelů tak, aby poskytované informace byly vyvážené a nedocházelo k jednostrannému protěžování a kampani vládnoucích politiků. Radnice Prahy 13 tuto povinnost cíleně a nepokrytě porušuje. V září 2019 se na redakční radu STOP obrátili Václav Hrdlička a Zuzana Drhová jakožto předsednictvo našeho klubu s žádostí o uveřejnění jednoduchého sdělení občanům Prahy 13: Staronová koalice vylučuje druhý nejpočetnější zastupitelský klub z účasti na zastupitelské práci a co hůř, nově navíc odhlasovala změnu jednacího řádu zastupitelstva tak, že na výbory nemá kromě opozice přístup ani veřejnost. Toto sdělení nebylo ve STOPu zveřejněno. Redakční rada měsíce slibovala, oddalovala, a nakonec zveřejnila pouze krátkou informaci, že čtenáři si ho mohou dohledat na internetu. Václav Hrdlička tedy podal žalobu na základě tiskového zákona a soud následně uložil radnici povinnost náš příspěvek ve STOPu zveřejnit. Ta se odvolala. Nutno podotknout, že důvody pro odvolání tu nejsou žádné. Celá věc je tak zjevná, že je jednomu až trapné ji řešit soudně. Samotný soud se při jednání vyjádřil tak, že zde není co řešit a žalovaná strana by měla zvážit, zda sdělení zastupitelů nezveřejnit i bez rozsudku. Svou roli tu nepochybně hraje i finanční stránka. Radnice své advokáty platí z veřejných peněz. Kdybychom i my v takto jednoduchých věcech využívali právního zastoupení, nároky na rozpočet městské části by po její prohře byly dvojnásobné. To ovšem vedení radnice netrápí. Ještě před soudním sporem si nechali vypracovat právní stanovisko k té samé věci. Stálo 70 tisíc korun. To jen dokresluje, v jak zoufalém stavu je samospráva na Praze 13. Výbory bez účasti druhého nejsilnějšího politického subjektu s třetinou mandátů (to je celopražská kuriozita), absolutní neveřejnost jejich jednání, dopolední zastupitelstva a opakované pokusy zmařit přímý přenos z jejich zasedání, cenzura v radničním periodiku, zbytečné vyhazování peněz za právní služby a především nerespektování zákona a základních demokratických principů. Politická kultura na Praze 13 je takový malý skanzen východního bloku. Národní muzeum by ji mohlo zahrnout mezi své expozice.

 

Václav Mucala, zastupitel za Zelené a Piráty pro 13