Jak se z domova pro seniory Zity Kabátové stala LDN

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

V dotazníku Městské části (dále jen MČ) Praha 13, který byl v roce 2018 rozeslán seniorům, nebylo ani zmínky o stavbě LDN. Důchodci se těšili na domov pro seniory. Byl slavnostně otevřený a na billboardech staronového starosty Vodrážky prezentovaný těsně před komunálními volbami 2018. V novém Domově pro seniory Zity Kabátové dne 20. a 21. září 2018 se dveře div netrhly, zájemců o ubytování bylo přes 300. Domov hradila sama MČ, cena se vyšplhala téměř na čtvrt miliardy. Cena za jedno lůžko pro seniora MČ je téměř 40 000 Kč za měsíc, je částečně dotované MČ, ročně nás stojí 30 míst rezervovaných naší MČ cca 8 mil., část je hrazena z příspěvku na péči, část hradí rodina ubytovaného. Komerční cena za lůžko pro ostatní je 45 000 Kč. Černé scénáře nás jako opozice se naplnily: domov, financovaný MČ, (čárka)není rentabilní, budeme na něj stále doplácet, seniorovi s obvyklým důchodem bude nedostupný. Navíc taková stavba odporuje současné vizi, že starý člověk by měl zůstat co nejdéle ve svém prostředí, že by bývala vhodnější výstavba malých rodinných domků nebo bytů. MČ svěřila provoz domova firmě Domov třetího věku (ta byla založena v březnu 2018, tedy půl roku před výběrovým řízením). Ta svá lůžka neobsadila, v lednu 2020 bylo v domově umístěno 30 seniorů MČ Praha 13 a 17 seniorů samoplátců. Proč tak málo? Čekací listiny v domovech seniorů jsou jinde plné! Domov se nedostal do Krajské sítě sociálních služeb (cena za lůžko by byla nižší), protože nesplňuje podmínky zařazení do této sítě (počet ubytovaných seniorů převyšuje počet 50). Podmínkou zařazení je právě menší velikost domova. Pokud má zájemce nižší stupeň než třetí příspěvku na péči, nebo rodina nedoplácí, nelze ho umístit, a to je v rozporu se zákonem 108/2016 §91 odst.3. Dále je problémem diskriminace občanů ostatních MČ tím, že naše MČ dotuje své občany na základě trvalého pobytu (to je i protizákonné). Nyní se domov částečně přestavuje na LDN (55 míst ze 110). To jsme se jako opozice dozvěděli v prosinci 2019. Proč provozovatel neobsadil domov a místo toho ho přestavuje (jak je možné, že mu to pachtovací smlouva umožňuje)? Bylo s tím počítáno už předem? Koncesní/pachtovací smlouva musí provozovateli přinášet zisk. Ale co MČ, chová se jako řádný hospodář při hospodaření s našimi financemi? Máme v plánu se do budoucna problému domova pro seniory věnovat. Je tu přílíš mnoha otazníků. Jde o netransparentnost financování sociálních služeb, nerentabilitu, špatný management.

 

Jana Horká, zastupitelka, Klub Zelení a Piráti pro 13