Silnice k areálu bývalé firmy Švestka nepovede Svitákovou ulicí

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Pozitivní konec měl dvouletý boj obyvatel Britské čtvrti o zrušení územního rozhodnutí a zastavení územního řízení ve věci nové cesty pro automobily k bývalému areálu společnosti Švestka, která měla vést místem, kde se v současné době nachází chodník mezi bytovými domy č.p. 2730 č.p. 2818. Plánovala ji společnost Finep za účelem propojení areálu firmy Švestka se zbývajícím územím Britské čtvrti. Esíčkovitá silnice měla vést úzkou ulicí přímo pod okny obyvatel těchto bytových domů i přes to, že bylo možné napojení areálu nedokončenou silnicí z Kuchařovy ulice nebo z ulice Bessemerovy.
Plánovaná cesta měla vést místem, kde současná silnice končí vjezdem do podzemních garáží bytového domu Svitákova 2818. Stavbou silnice by bylo zrušeno 8 parkovacích míst a chodník, který spojuje Svitákovu ulici s OC Zličín a oblastí Chaby. Dále by byla závažně zhoršena dopravně bezpečnostní situace a výrazně zvýšená dopravní a hluková zátěž této oblasti. Po silnici by dle Finepu mělo jezdit 300 osobních vozidel denně, ve skutečnosti by se však jednalo až o 550 vozidel denně, a to včetně tranzitu z Třebonic.

Plánování nové cesty trápilo občany Britské čtvrti od února 2017, kdy se na stavebním úřadě MČ Praha 13 objevila první zmínka o jejím vzniku. Obyvatelé pořádali protesty a petiční akce, které směřovaly na úřad městské části. V petiční akci se podařilo nasbírat přes 150 podpisů. Obyvatelé se také zúčastnili jednání na úřadě MČ Prahy 13, na kterém bylo přítomno přes 50 lidí a vyjádřil se k němu i zástupce z Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy, který navržené řešení považoval za nekoncepční. Po těchto akcích a změně územního plánu z října 2018 Finep nakonec v probíhajícím odvolacím řízení stáhl zpět svou původní žádost o vydání územního rozhodnutí, čímž se celý záměr fakticky zrušil. Napojení areálu bývalé firmy Švestka se bude nakonec realizovat prodloužením Bessemerovy ulice.

Petr Kolář