Co přineslo zářijové zastupitelstvo?

Tomáš Murňák
Tomáš Murňák

Ve středu 20.9.2023 proběhlo v pořadí  5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13. Již před zahájením zasedání bylo v podstatě jasné, že největší diskuse se bude vést nad způsobem přidělování dotací v oblasti sportu (tzv. na žádost) a také nad kontrolním mechanismem jejich přidělování. Více jak milionovou dotaci totiž Rada MČ přidělila HC Kert Park na rekonstrukci povrchu hřiště. Dotazy stran opozice směřovaly zejména na nedostatky v žádosti o dotaci (absence přehledu hospodaření, chybějící vyjádření oslovených firem, které byly za účelem rekonstrukce osloveny atp.) Výsledkem diskuse je příslib vedení Radnice, aby se u takto velkých částek přešlo na tzv. spoluúčast, kdy se žadatel o dotaci podílí na financování procentuálním podílem z požadované celkové částky. Návrh vzešel z úst zeleného zastupitele Václava Mucaly a bude dále projednán v rámci odpovědných výborů. Věříme, že tímto krokem dosáhneme větší transparentnosti přidělování dotací, budeme mít coby MČ větší kontrolu na smyslem a účelností dotací a také se dotace dostanou mezi další potenciální žadatele. Jednotně se plénum shodlo na tom, že podpora sportu je důležitá, ale jde ruku v ruce s transparentností.  Dalším více diskutovaným bodem se stalo (jako už každý rok) ubytovací zařízení Kozel ve Vrchlabí a jeho každoroční dotování stran MČ. Současný stav nevyužívá zcela potenciál zařízení – nenavštěvují ho například dostatečně školy či zaměstnanci radnice, ačkoliv mají možnost zvýhodněných cen pobytu. Náš zastupitel Václav Hrdlička (Piráti) navrhnul, aby MČ zvážila prodej nemovitosti nebo jiný ekonomický model provozu zařízeníNa jeho návrh bude ustavena pracovní skupina, která má za úkol vytvořit zadání pro odbornou analýzu. Téma diskuse se také stočilo na trvající nedostatek pediatrů na Praze 13. Ten je ovlivněn celorepublikovým problémem, kdy staří pediatři odcházejí do důchodu a jejich počty nedoplňují pediatři noví. Rada MČ problém řeší tím, že uvolněná místa, která pediatři opustili, nabízí primárně pediatrům a aktivně je shání. V současné době se podařilo částečný úvazek jedené z pediatriček přetavit na úvazek plný. Pediatrička se tak budeme moci věnovat ze 100% dětem na Praze 13. Část úvazku totiž naplňovala mimo území naší MČ. Za pediatra, který ukončil provoz svojí ordinace na Velké Ohradě, se stále náhrada shání. Náš zastupitel Tomáš Krejčí apeloval Radu MČ, aby přilákala nové pediatry např. formou pobídek (zvýhodněný nájem prostor atp.). Jsme přesvědčeni, že radnice by měla dělat v této souvislosti více.