Bytové domy na Stodůleckém “Paprsku”

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Promarní investor a vedení radnice doporučenou příležitost k zapojení veřejnosti do plánování?

O plánované výstavbě bytových domů na místě Paprsku slyšel už asi každý, kdo v blízkosti metra Stodůlky bydlí. Pokud i Vy denně procházíte kolem, pravděpodobně se shodneme, že dnešní stav budov je zanedbaný a citlivá revitalizace obchodního centra by mohla přinést zlepšení z hlediska estetického i v přidané hodnotě bohatší nabídky obchodů a služeb.

Přestavba OC Paprsek významně ovlivní život v této oblasti, a proto by měl investor již od počátku příprav projektu zapojit místní veřejnost. Což mimochodem není jen názor náš, ale také doporučení Institutu plánování a rozvoje. IPR ve svém stanovisku k tomuto záměru doslova píše, že se “jedná se o významnou šanci, jak zapojit veřejnost do plánování města.” Bohužel, tato šance zůstala nevyužita.

Nebýt popudu senátora Lásky, zřejmě by nedošlo ani k k doposud jedinému “zapojení” veřejnosti, kterým byla developerem zorganizovaná informační schůzka pro užší okruh lidí, bez účasti zástupců samosprávy. Podle vyjádření zúčastněných zástupců vybraných SVJ navíc mělo toto setkání spíše charakter jednostranné prezentace, ve kterém byli účastníci postaveni takzvaně před hotovou věc. Rozhodně tedy >nedošlo k žádnému dialogu, v rámci kterého by obyvatelé ze sousedství mohli vznést námitky a návrhy s reálnou nadějí, že tyto budou do záměru jakýmkoliv způsobem zapracovány.

Zásadní podíl viny však v tomto případě padá podle nás především na současné vedení radnice Prahy 13 (ODS, ANO, ČSSD). Zdá se totiž, že Trigema o svém záměru informovala radnici s dostatečným předstihem, a mohla tedy v dobré víře předpokládat, že zájmy a konkrétní požadavky občanů plně zohledňuje memorandum, které s investorem podepsal starosta David Vodrážka již v dubnu loňského roku. A zde podle nás radní zásadním způsobem selhali, když před schválením takto zásadního dokumentu k takto rozsáhlému záměru neotevřeli s občany ze Stodůlek dialog.

V reakci na toto zjištění jsme jako zastupitelé Zelených a Pirátů pro 13 pana starostu v rámci loňského červnového zasedání zastupitelstva formou interpelace poprvé požádali, aby svolal veřejné projednání za účasti developera. Dostalo se nám pouze vyhýbavé formální odpovědi ve smyslu, že v současné chvíli neeviduje úřad žádné související řízení. Podruhé jsme téma otevřeli na zářijovém zastupitelstvu, kde se nám od pana místostarosty Jaroše nedostalo o nic méně neurčitého vyjádření. Do třetice jsme nic neponechali náhodě, a prosadili jsme zařazení bodu na řádnou agendu prosincového zasedání zastupitelstva Prahy 13. I díky (nejen námi) mobilizované veřejné pozornosti se do třetice zadařilo a starosta si odnesl úkol veřejné projednání za účasti developera uspořádat. Aktuální (březen 2018) informace naznačují, že developer by rád svůj závazek veřejného projednání naplnil formou veřejné prezentace na jakési architektonické výstavě zcela mimo území Prahy 13. S tím samozřejmě nesouhlasíme, a proto jsme v této věci starostu na zastupitelstvu interpelovali. Věříme, že se dialog mezi občany a investorem nakonec podaří ještě otevřít.

Výše popsaná kauza je z našeho pohledu jen jedním z důsledků toho, že Praha 13 svůj územní rozvoj dodnes řeší v komisi rady, která je pro veřejnost uzavřená. I proto jsme opakovaně navrhovali ustavit místo komise pro veřejnost otevřený výbor. Bohužel, bez úspěchu. Pasivita a uzavřenost vedení radnice v oblasti rozvoje a výstavby je pro nás o to více nepochopitelná, když si uvědomíme, že neúměrné zahušťování zástavby je občany na Třináctce již řadu let vnímáno a jasně deklarováno jako problém, kterým by se měla samospráva zabývat přednostně. Dokladem jsou mimo jiné výsledky veřejných fór Místní Agendy 21 v posledních třech letech. Radní si přitom citlivost občanů k výstavbě dobře uvědomují. Důkazem toho ostatně je i fakt, že náš pokus o upozornění na liknavost radnice ohledně veřejného projednání k Paprsku byl v únorovém STOPu nemilosrdně zcenzurován se zdůvodněním “redakčně zkráceno”.

 

Tento článek byl otištěn v informačním zpravodaji Naše Třináctka senátora Václava Lásky a Zelených a Pirátů pro 13. Pdf verzi zpravodaje můžete najít zde.