Snowpark na Makču Pikču?

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Chcete v Centrálním parku na haldě „Makču Pikču“ postavit Snowpark s restaurací, kyvadlovým vláčkem z metra Hůrka a parkovištěm pro 150 aut? Možná chcete, možná nechcete. Komise územního rozvoje Prahy 13 každopádně minulý měsíc takovýto záměr projednala, aniž by se obtěžovala otevřít k takto zásadnímu tématu alespoň veřejnou diskusi. A tak se snažíme učinit alespoň my…

O co jde? Komise územního rozvoje 15. května projednala návrh soukromého subjektu vybudovat na magistrátních pozemcích snowpark, u kterého se „předpokládá spádovost klientel z celého území města Prahy“ a pro jehož umělé zasněžování se počítá s technologií „nezávislou na venkovní teplotě i teplotě vody, kterou k výrobě sněhu používá“.
Více informací najdete k podkladům k programu zasedání dostupném z https://www.praha13.cz/file/m0m1/Program-komise-14-5-2018.doc

Jedná se tak o scenář, který jako přes kopírák připomíná záměr z roku 2016, kdy rada naší MČ už dokonce schválila na stejném místě záměr zábavního areálu s bobovou dráhou, vláčky, restaurací aj. Poté, co jsme na tento záměr upozornili a vyvolali veřejnou pozornost, rada svůj souhlas nakonec revokovala a starosta měl požádat magistrát o vypracování studie, jak dál s těmito pozemky, včetně žádosti o projednání studie s veřejností. Více informací jsme přinesli zde: https://zeleniapiratipro13.cz/nechceme-z-parku-lunapark/
a zde https://zeleniapiratipro13.cz/makcu-pikcu-zatim-v-klidu/.

Je zde celá řada důvodů, pro které nepovažujeme záměr snowparku jako vhodný. Ať už jde o neekologické umělé zasněžování, navýšení automobilové dopravy a v neposlední řadě o narušení klidného charakteru místa, včetně logického úbytku zeleně pro zamýšlenou sjezdovku. Dovedeme si představit jiné záměry, které by daleko lépe odpovídali relaxační úloze Centrálního parku. Každopádně se jedná o veřejný prostor, o jehož osudu by neměl starosta s radními rozhodovat bez seriózní veřejné diskuse. Věříme, že se nám i s Vaším přispěním a podporou podaří veřejnou diskusi otevřít a do rozhodnutí rady vnést skutečné přání nás- obyvatel Prahy 13.

(Mimochodem, přesně kvůli takovýmto případům je jednou z dlouhodobých priorit Zelených a Pirátů pro 13 prosazení transformace uzavřené komise ve veřejný „výbor pro územní rozvoj“, jehož mají občané právo se účastnit, a jehož činnost je tak pod větší veřejnou kontrolou.)

Interpelace ohledně snowparku na Makču Pikču: