Bude skutečně náš domov pro seniory pro občany Prahy 13?

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Stavba domu pro seniory byla zahájena v únoru loňského roku a její dokončení je plánováno na září 2018 před volbami. S ohledem na demografický trend, který i relativně mladé Praze 13 předvídá do roku 2030 zdvojnásobení seniorské populace, aktivní řešení této potřeby samozřejmě vítáme. Konkrétní podobu projektu však provází hned hned několik nevýhod a rizik, na které od počátku upozorňujeme.

Předně jsme preferovali variantu domova zřízeného a provozovaného magistrátem hlavního města.Tento záměr už měl dokonce stavební povolení – domov měl vyrůst na místě dnešní autobusové točny Oistrachova (u Polikliniky Stodůlky). Jednak se nám pro budoucí klienty a jejich blízké jevila tato lokalita vhodněji, než v odstrčené oblasti brownfieldu u Rozvadovské spojky, ale především by magistrátní projekt neznamenal čtvrtmiliardové náklady pro naší městkou část. Praha 13 se k naší nelibosti nakonec rozhodla jít cestou pořízení vlastního domova pro seniory, přičemž pro tento účel byla vybrána budova starého panelového domu v ulici Za Mototechnou. Pořizovací cena včetně rekonstrukce měla být  původně 262 milionů korun. Bohužel, rizika plynoucí ze zvolené cesty vlastnictví budovy na sebe nenechaly dlouho čekat. Praha 13 před podpisem smlouvy bohužel opomněla změnu zákona o hospodaření s energií, v jejímž důsledku by zakoupený objekt v době kolaudace nesplňoval nízkoenergetické požadavky. Budova tedy musela být zbourána a projekt upraven, což nás stálo dalších 23 milionů. Navíc je logické, že vlastnictví budovy Prahou 13 bude znamenat další větší i menší výdaje v střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Další, a možná i zásadnější nejasnosti však s sebou přináší zvolený provozní model. Zelení a Piráti navrhovali, aby Praha 13 domov pro seniory provozovala sama, podobně jako je tomu například v některých dalších městských částech. Jednak bychom tak měli 100% finanční a provozní kontrolu, ale hlavně bychom měli ve svých rukách i rozhodování o umísťování klientů.  Ostatně, získat místa právě pro naše seniory ze Třináctky, to byl de facto hlavní argument radnice pro odmítnutí zřízení a provozu domova ze strany magistrátu. Bohužel, koncesionář, který bude v našem objektu po dobu následujících 15 let služby pro seniory poskytovat, dostane podle našeho názoru pro svoji podnikatelskou činnost až příliš velký prostor. Ze 110 lůžek bude vyčleněno pro občany Prahy 13 pouze 35 lůžek.

Každopádně bychom byli rádi, kdyby péče v naší nové budově byla pojata nejen jako striktně lůžková, ale aby tato alespoň částečně plnila i roli jakéhosi centra pro zlepšení ergonomie a návratnosti seniorů do společenského života. To by totiž mohlo pomoci částečně snížit nebo oddálit samotnou potřebu seniorů stát se klienty těchto “domovů”. S podporou domácí pečovatelské služby by se pak mohlo lépe dařit pomáhat seniorům žít tam, kde jsou opravdu spokojeni.

Odkaz na veřejné výběrové řízení:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/koncese-na-provozovani-domova-pro-seniory-a-zajisteni-souvisejicich-sluzeb-1