Územní řízení pro záměr Polyfunkční domy Lužiny bylo zahájeno

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Lhůta pro podání námitek (účastníci) a připomínek (veřejnost) vyprší 12.DUBNA 2018.

Pokud jste záměrem dotčeni, najděte si prosím čas pro sepsání připomínek, a tyto adresujte stavebnímu odboru ÚMČ Praha 13. Stačí poslat mailem na epodatelna@p13.mepnet.cz.

Pokud se o své připomínky podělíte i s námi (zeleniapiratipro13@gmail.com), relevantní můžeme ve spolupráci s řízení účastnými spolky transformovat do námitek, které mají větší váhu.

Nespoléhejte prosím na iniciativu úřadu, natož stávajícího vedení radnice, v jejímž čele stojí člověk, který pro odprodej pozemků OC Lužiny v roce 2009 hlasoval.

Zapojte se!

(Územní řízení je procesem, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu i s jejími vlivy na okolí umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací.)

Obecné informace o územním řízení naleznete zde: http://frankbold.org/…/uzemni-a-stavebni…/rada/uzemni-rizeni

Veřejné vyhlášení územního řízení zde:
https://drive.google.com/…/1Qfp3WyhnlgsYXB3DsGcQh0MHC…/view…