Jana Horká

Jana Horká, vedoucí knihovny a zastupitelka MČ Praha 13

Po přestěhování na Prahu 13 jsem si začala postupně uvědomovat, jak tady navenek vypadá vše idylicky (časopis STOP i stránky radnice), ale jak málo se radnice doopravdy stará o zájmy obyvatel své městské části. Zasedání zastupitelstva se konají v dopoledních hodinách, opoziční zastupitelé nemají možnost v periodiku STOP představit své názory a to je potlačeno až natolik, že se musí s vedením radnice o svá práva soudit. Vedení radnice mnohdy rozhoduje o věcech bez občanů.

Tohle všechno, nakonec i jakási pasivita občanů (od nich slýchám „se stejně nic nezmění, že je všechno rozhodnuto“), mě přimělo zajímat se o věci veřejné víc, tedy vstoupit do komunální politiky.

S Pirátskou stranou jsem spjata od roku 2017 a díky hlasům občanů jsem se na podzim 2018 spolu s ostatními Piráty a Zelenými stala zastupitelkou MČ Praha 13.

Čtyři roky práce zastupitelky, i když opoziční, mě v mnohém poučily a i sama jsem se sama dál vzdělávala. Věnovala jsem se převážně sociální oblasti, zajímala jsem se a zajímám o situaci seniorů na naší městské části, sleduji vývoj a celkově problematiku Domova pro seniory Zity Kabátové (pro většinu „běžných“ důchodců nedostupného), zjišťuji možnosti seniorů zapojit se do různých aktivit (Kluby seniorů), ale i o problematiku lidí, žijících na ulici a jejich často nelehké „soužití“ s obyvateli Prahy 13.
Moje další aktivity směřují k životnímu prostředí. Spoluzakládala jsem spolek Praha pro život, kdy naším hlavním cílem bylo vyřešit zápach z výrobny psích granulí, což se po roce intenzívní práce podařilo (nebyla to jen naše zásluha, hlavní byla aktivita občanů). Jako spolek dál sledujeme kácení stromů a jiné zeleně v souvislosti s výstavbou na Praze 13.„Bojovala“ jsem za umístění cedulí k rybníkům MČ (s pokyny, jak krmit vodní ptactvo), je to často vleklá komunikace v rámci neochoty něco měnit. Údržba zeleně na Praze 13 se často řídí smlouvami, a ne danou situací.

Mám ambice měnit věci na P13 a více probouzet v občanech zájem o dění na naší MČ.