Zpráva ze zastupitelstva MČ Praha13 ze dne 20. 6. 2018

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Na červnovém zastupitelstvu MČ Praha 13 byly nejzásadnějšími body připomínky k Metropolitnímu plánu a zajímavá debata se strhla ohledně budoucnosti haldy Makču Pikču.

K Metropolitnímu plánu jsme za klub Zelení a Piráti poslali připomínky Radě MČ již 6. června a vyzvali jsme starostu, místostarosty a radní k jednání, abychom předložili zastupitelstvu napříč kluby vydiskutovaný materiál. Chtěli jsme odložit politické dresy a konat společně ve prospěch Prahy 13.

Na program zastupitelstva se však dostaly jen připomínky komise územního rozvoje, a přestože jsme se dva dny před zastupitelstvem s panem starostou dohodli, že naše připomínky budou doplněny a koalice je podpoří, dnes se tak nestalo.  Doplněny byly, ale koalice ani opoziční TOP 09 pro ně nehlasovaly. Navíc na podnět TOP 09 (zastupitelky Todlové) byla předčasně uzavřena rozprava a nemohl nikdo vznášet další doplňující připomínky.

O připomínkách se pak hlasovalo jednotlivě a návrhy Zelených a Pirátů koalice ODS, ANO a ČSSD, ani opoziční TOP 09 nepodpořily.  Jednalo se např. o doplnění funkce izolační zeleně do MPP, vymezení centrálního parku jako nezastavitelného území, nerozšiřování zastavitelného území v Nové Vsi pod Velkou Ohradou či zrušení výškového koeficientu 21 (až 21 podlaží) na Lužinách, který se tam aktuálně objevuje.  Když jsme naopak požadovali vypustit bod „Navržené monofunkční plochy občanské vybavenosti požadujeme řešit jako plochy se smíšeným využitím, s možností umístění funkce bydlení“ – případy alá OC Lužiny či OC Paprsek  – naše koalice byla přehlasována.

Opět se ukázalo, že bez funkčních výborů zastupitelstva, kde jsou zastoupeny všechny kluby a kde se vede věcná debata k různým odborným tématům, přicházíme o možnost dohodnout se nad takto důležitými body a pak efektivně hájit zájmy Prahy 13.  Je to promarněná příležitost a ve hře přitom není málo.

Druhým diskutovaným bodem byla Makču Pikču a návrh na zřízení snowparku , který ve shodě  s klubem KSČM odmítáme. Ostatní se k tomu nikdy jednoznačně nevyjádřili. Písemným dotazem na starostu jsme požádali, o jasné stanovisko MČ k haldě Makču Pikču – zvlášť když lyžařský  areál měl být zlatým hřebem starostova volebního programu. Uvidíme, jaká přijde odpověď 🙂

 

Odkazy – přílohy:  

Připomínky Zelených a Pirátů pro 13 k MPP

Další čtení:

http://arnika.org/prazska-sidliste-mozna-zustanou-navzdy-nocleharnami-metropolitni-plan-nenavrhuje-jak-zlepsit-bydleni-v-panelove-zastavbe.