Zpráva z jednání zastupitelstva 27.2.2019

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

První letošní jednání ZMČ Praha 13 přineslo několik dílčích úspěchů, které se našemu zastupitelskému klubu Zelení a Piráti pro 13 podařilo prosadit, ale i situací, které jako zástupci opozice příznivě nehodnotíme.

Hned na začátku nás nepříjemně překvapila absence bodu „Dotazy a interpelace“ na programu celého jednání. Předložili jsme proto žádost o jeho zařazení na jednání, což se nakonec mírnou většinou podařilo prosadit. Díky tomu mohla tato samozřejmá součást schůze (která je jednou z mála možností pro opoziční zastupitele i občany MČ oslovit radu) nakonec proběhnout.

Stěžejním bodem celého programu bylo hlasování o rozpočtu MČ na rok 2019. Zástupci našeho klubu předložili několik dotazů na vybrané rozpočtové položky. Za všechny alespoň příklad situace, kterou dlouhodobě kritizujeme. Tou je z našeho pohledu nevhodný způsob přidělování příspěvků lokálním občanským sdružením. Velkému množství z nich je z rozpočtu MČ rozdělena částka pouze okolo 600 tisíc korun a násobně větší částka je přidělována z balíku peněz z výherních hracích přístrojů na základě osobních žádostí směrem ke starostovi. Naším cílem je přehledné grantové schéma s jasně danými pravidly. To je však úkol, ke kterému se stávající koalice ODS, ANO, STAN a KDU-ČSL nemá.

Zelení a Piráti pro 13 se při schvalování rozpočtu MČ na rok 2019 zdrželi. Hlavním důvodem je fakt, že nám není umožněno účastnit se jednání ve Finančním výboru, kde nejenže koalice odmítla naše členské zastoupení, ale není nám dokonce umožněn ani přístup jako veřejnosti.

V rámci programu se jednalo mj. také o prodeji konkrétních nebytových jednotek. V rámci tohoto bodu jsme navrhli usnesení, aby se v případě budoucího prodeje nebytových prostor městskou částí využívalo nástroje internetových aukcí a veřejných zdrojů, čímž by se zvýšila transparentnost a maximalizoval zisk MČ. Usnesení MČ nakonec pověřilo místostarostu, aby tuto možnost prověřil a informoval zastupitelstvo na příštím jednání.

A konečně důležitou součástí jednání byla také diskuze nad Strategickým plánem MČ pro období 2018 – 2024. Tento materiál má z pohledu našeho zastupitelského klubu dosud řadu nedostatků, podařilo se nám však alespoň rozšířit pracovní komisi pro strategické řízení o našeho zástupce Václava Hrdličku (Piráti). Teoreticky je tedy nyní větší šance na aktivnější podíl Zelených a Pirátů při plánování strategie vývoje Prahy 13.

Tato pozitivní rozhodnutí bohužel poněkud zastínil bod „Dotazy a interpelace“, kterého se z části pan starosta bohužel vůbec neúčastnil a rada odmítala aktivně se vyjadřovat k dotazům opozice. Domníváme se, že tento nekomunikativní přístup je zbytečným gestem, který spíše upevňuje mnohdy napjaté vztahy na půdě zastupitelstva.

Zelení a Piráti pro 13