Zelení a Piráti ke studii pro Sluneční náměstí

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13
Obracíte se na nás ve věci plánované zástavby na Slunečním náměstí.
Již v roce 2018 jsme vás informovali, že rada městské části zde na městských pozemcích plánuje blíže nespecifikované multifunkční centrum.
Požadovali jsme, aby rozvoj tohoto území byl řešen koncepčně a s veřejným projednáním. To se nakonec stalo, byť městská část veřejnost o představení studie patřičně neinformovala.
Pozemky v bezprostřední blízkosti parku jsou v soukromých rukou, a proto bylo žádoucí řešit celé území jednotně a zabránit tak divoké výstavbě přímo u parku. Bohužel, IPRem představená studie na zmiňovaných pozemcích počítá až s patnáctipodlažní výstavbou, což jde proti smyslu požadovaného komplexního řešení.
Studii prosím připomínkujte skrze tento dotazník připravený IPRem.
Podporujeme revitalizaci parku před radnicí a vznik základní umělecké školy, ale o zbytku návrhu směrem do parku je potřeba jednat.
O dalším vývoji vás budeme informovat.