Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Zpravodaj Strany zelených na Praze 13

Vážení spoluobčané na Praze 13,

po čase se opět ozýváme s naším zeleným infolistem. Od voleb do zastupitelstva naší městské části uběhlo pět měsíců, a je proto možné vyhodnotit dosavadní jednání nové koalice ODS, ANO, ČSSD. Bohužel musíme konstatovat, že Hnutí ANO jako nový subjekt ve vládnoucí koalici svěží vítr nepřinesl. Naopak, nová koalice oproti předešlým volebním obdobím vládne dokonce bez programového prohlášení.

Přes návrhy a připomínky našeho zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13 opět nebyl ustaven výbor pro územní plánování, znovu se začíná aktivně projednávat plán na nákup drahého kamerového systému a stále je odmítaná snaha o zvyšování transparentnosti radnice (návrh změn jednacího řádu zastupitelstva a jeho výborů) a opoziční práci obecně. Nová koalice se totiž snaží blokovat naši činnost například tím, že nikdo z našeho klubu nebyl zvolen do žádného z výborů zastupitelstva, což nám značně snižuje možnosti, hájit zájmy občanů naší městské části a našich voličů.

I přes obtíže se rozhodně nehodláme vzdávat a chceme být opravdu aktivní opozicí. V minulých měsících jsme se aktivně zapojili do boje proti výstavbě věžáků na Lužinách  a budeme v tom nadále pokračovat i s pomocí našeho zeleného senátora Václava Lásky. V současné době probíhá řízení EIA a na konci léta by mělo proběhnout veřejné slyšení. V rámci zastupitelstva jsme předložili žádost o zařazení bodu k projednání této kauzy a návrh usnesení vyjadřující jasné stanovisko členů zastupitelstva k výstavbě. Koalice však odmítla tento bod na program jednání zařadit. Zároveň jsme v minulých týdnech a měsících upozorňovali na plánované změny v městské hromadné dopravě, které se citelně dotýkají Prahy 13.

Domníváme se, že i jako opoziční zastupitelé jsme tu především pro obyvatele městské části, a v rámci našich možností a kapacit jsme připraveni pomáhat. Proto uvítáme, když nás budete oslovovat s problémy, které by měla radnice řešit, či s podněty, jak naší městskou část můžeme zlepšovat. Kontaktovat nás můžete na emailu praha13@zeleni.cz. Přeji Vám příjemné prožití Velikonoc a krásné jaro na naší městské části.

František Nejedlý, předseda SZ na Praze 13

Vizualizace Polyfunkční domy – Centrum Lužiny 

 

Dopis od Václava Lásky

Když jsem byl v říjnu minulého roku díky hlasům občanů Prahy 5 a Prahy 13 zvolen senátorem, byl jsem pevně odhodlán zůstat v kontaktu s děním v mých domovských obvodech. I proto na Praze 13 pozorně sleduji kauzu tzv. „věžáků,“ tedy plánované výstavby tří až dvacetišestipatrových obytných domů uprostřed stávající sídlištní zástavby u Obchodního centra Lužiny.

Po zevrubném seznámení s návrhem projektu jsem k němu, stejně jako mnoho občanů Prahy 13 a místní organizace Strany zelených a České pirátské strany, zaujal odmítavý postoj. Učinil jsem tak z vícera vážných důvodů: nové věžáky by vážně zasáhly do soukromí obyvatel okolních domů a omezily osobní prostor těchto obyvatel. Nadto je parkovací kapacita této oblasti díky kombinaci návštěvníků OC Lužiny a obyvatel přilehlých vesnic, kteří Lužiny využívají jako záchytný parkovací bod, již nyní téměř vyčerpaná. Nakonec je potřeba si uvědomit, že hluk a znečištění spojené s několikaletou stavbou takového rozsahu se negativně podepíší na zdraví a psychice místních obyvatel.

Proto se aktivně angažuji v boji proti výstavbě těchto věžáků a 4.3. 2015 jsem využil svého práva vystoupit na jednání zastupitelstva, kde jsem apeloval na zastupitele Prahy 13, aby plánovanou výstavbu odmítli. Zastupitelé vládnoucí koalice ODS, ČSSD a ANO ale kombinací hlasů proti, zdržení se hlasování i absence docílili toho, že tento bod ani nebyl zařazen na program zastupitelstva. Nenechal jsem se tím odradit, jsem v kontaktu s desítkami místních občanů a připravuji v celé věci další postup. Mezitím se k boji proti věžákům na Lužinách můžete připojit i Vy tím, že podepíšete mnou iniciovanou petici a řeknete o ní svým sousedům a známým.

Boj proti věžákům na Lužinách si beru za svůj. Využiji všechny své možnosti politika a především znalosti právníka. Vytyčuji si svůj osobní cíl, že nové věžáky na Lužinách prostě stát nebudou. Mé šance nejsou velké, ale nezkusit to, by znamenalo rezignovat na cíle, se kterými jsem do politiky šel.

Senátor Václav Láska

schůzka Václava Lásky s architektem Ivo Obersteinem, architektem Jihozápadního města

 

Pozvánka na jarní úklid v rámci akce „Ukliďme Česko“

Zelení a Piráti na Praze 13 srdečně zvou na jarní úklid Prokopského údolí, který se uskuteční v sobotu 18.4. v rámci akce Ukliďme Česko. Sraz bude v 10.00 u zastávky autobusu Nad Malou Ohradou. Doporučujeme vzít si s sebou dlouhé kalhoty, rukavice, příznivé počasí a hlavně dobrou náladu.