Vyjádření Zelených a Pirátů k navrhovaným dopravním změnám na Praze 13

Zuzana Drhová
Zuzana Drhová

Zelení a Piráti na Praze 13 vyjadřují nesouhlas s navrženými změnami v úpravě linek pražské MHD na Praze 13, které představil ROPID v souvislosti s prodloužením metra A. Navržené změny se týkají úplně všech autobusových linek na území Prahy 13 a necitlivě mění či ruší dlouhá léta zavedené páteřní spoje, na které jsou lidé zvyklí. Takto radikální změny považujeme za zbytečné a povedou ke složité orientaci nejen u starších spoluobčanů. Navíc jsou předkládány veřejnosti a městským částem bez časového předstihu a prostor pro připomínky je omezen na minimum.

„Vyzýváme ROPID, aby došlo k přehodnocení navržených změn, které by v současné podobě výrazně zasáhly do kvality života místních obyvatel. Je potřeba zajistit zachování linky 174 v původní trase a obslužnosti celého Jihozápadního města, jako je tomu doposud. Stejně tak je potřeba zachovat kyvadlovou dopravu na metro z Velké Ohrady, což zajišťovala linka 235,“ říká Zuzana Drhová, předsedkyně zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13.

Rovněž budeme usilovat o svolání veřejného slyšení za účasti veřejnosti, představitelů městské části a zástupců organizace ROPID, kde budou změny detailně představeny a prodiskutovány.

Kontakt: Zuzana Drhová, 777 230 356