Veřejné projednání k možnému zavedení placených parkovacích zón na Praze 13

Václav Hrdlička
Václav Hrdlička

V pondělí 2. října proběhlo veřejné projednání k možnému zavedení placených parkovacích zón na Praze 13. Akce v rámci Místní agendy 21 byla již druhým veřejným projednáním daného tématu a věříme, že ne posledním. Není mnoho témat s tak zásadním dopadem na většinu obyvatel, a proto oceňujeme, že městská část přistupuje k jeho projednávání takto proaktivním způsobem.

Za samosprávu MČ byli přítomni místostarosta Pavel Jaroš (odpovědný mj. za oblast dopravy), Štěpán Hošna (předseda výboru pro Agendu 21) a Josef Zobal (předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost). Za úřad městské části se zúčastnil vedoucí odboru dopravy pan Vladimír Dragan a hosty byli Petr Dolínek (pražský radní pro dopravu) a pan Libor Šíma (vedoucí oddělení organizace dopravy pražského magistrátu).

V úvodu byl představena koncepce zón tak jak ji známe z jiných městských částí. Prezentaci naleznete zdeNásledná diskuse byla navzdory velkému počtu účastníků v zásadě velmi věcná a zazněla celá řada argumentů pro i proti, a také zajímavých podnětů (např. možnost změny na omezený počet dní v roce elektronicky přidat druhou návštěvnickou SPZ). Ostatně právě to je smyslem a důvodem, proč dlouhodobě poukazujeme na důležitost veřejných projednání, potažmo širší participace občanů v samosprávě obecně. Je velká škoda, že městská část pořizuje z těchto zasedání pro TV13 jen krátké sestřihy. Přinášíme proto alespoň několik nejzajímavějších bodů.

Jakkoliv byla většina přítomné veřejnosti proti zavedení zón (na žádost jednoho z diskutujících proběhlo orientační hlasování), diskusní část ukázala, že situace s parkováním se v různých částech naší MČ liší a různí se i názory na to, jaká opatření jsou v souvislosti s řešením problematiky parkovacích míst akceptovatelná (diskutabilními byly např. zóny na metru, výstavba parkovacích domů na zelených plochách atp.). 

Finální rozhodnutí o tom, zda na Praze 13 zóny budou či nikoliv, je na rozhodnutí Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13, stejně tak jako zpřesnění ceny za parkování v nich a vymezení zpoplatněných časů.

Několik občanů, včetně nás, navrhlo udělat k parkovacím zónám referendum spojené s některými z nadcházejících voleb. Aby nebylo jeho výstupem pouhé “zóny ano či ne”, doporučili jsme rozšířit případné referendum také o sběr informací s vazbou na konkrétní ulice či oblasti. Pan místostarosta Jaroš si podnět odnesl k diskusi do Rady. Věříme, že lednový termín prezidentských voleb by pro tento účel mohl poskytnout dostatek času pro přípravu.

Pro zlepšení situace s parkováním Rada MČ Prahy 13 nechala vytipovat magistrátní pozemky, na kterých by – po jejich převzetí do naší správy – mělo dojít k navýšení parkovacích míst. Ve většině případů se jedná o stávající parkovací plochy a k navýšení kapacity by tak mělo dojít přidáním podlaží tak jako je řešeno například zákaznické parkoviště Hornbachu v Řepích. Přehled těchto míst naleznete zde. V některých případech se ale jedná o doposud nezastavěné plochy, a proto rozhodně budeme prosazovat, aby se k případné zástavbě měli možnost obyvatelé dotčených lokalit vyjádřit.

Podle vyjádření organizátorů by se mohlo v návaznosti na vytipování konkrétních míst pro zřízení parkovacích zón konat další veřejné fórum. Doufáme, že zodpovědní radní budou v dalších krocích a především při konečném rozhodování o případném zřízení parkovacích zón ctít principy Místní agendy 21, která mj. říká, že “kvalitní správa věcí veřejných, musí být otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování”.

Vaši Zelení a Piráti pro 13