Vafo na půdě sněmovny

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Pirátská poslankyně Dana Balcarová interpelovala ministra životního prostředí ohledně firmy VAFO:
“Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, chtěla jsem se vás zeptat docela jednoduše, a to tak: Čím to je, že tolik lidí dlouhodobě žije v zápachu, který je nesnesitelný?”

Nabízíme celou interpelaci ohledně tématu, která proběhla na schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 17. října 2019.

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, chtěla jsem se vás zeptat docela jednoduše, a to tak: Čím to je, že tolik lidí dlouhodobě žije v zápachu, který je nesnesitelný? Žijí tam na desítky tisíc lidí v oblasti Prahy 13 a Prahy 6. Vy tu problematiku určitě dobře znáte, protože ti lidé se snaží používat všechny možné dostupné legitimní prostředky. Hlavní město Praha se proti tomu vyhradilo vůči krajskému úřadu, stejně tak Praha 13, místní spolky proti tomu demonstrují, píší petice, podávají odvolání, podávají podněty na Českou inspekci životního prostředí. To období, kdy jsou obtěžováni zápachem z továrny na psí granule, trvá roky. Někdy to jsou souvislé dny, kdy opravdu ten zápach je tak intenzivní, jako byste strčili hlavu do pytle s psími granulemi. Není to jako jenom nějaká špatná vůně, ale je to fakt brutální! Takže já bych se ráda zeptala pana ministra, čím to je.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající, za slovo. Děkuji, paní kolegyně za dotaz nebo za interpelaci. Máte pravdu, zabýváme se touto záležitostí poměrně dlouho a já jenom se pak dostanu k tomu spíš, co dál, nebo pak si řekneme, co se reálně děje a co je vlastně rozběhlé, protože samozřejmě tam koná jak inspekce životního prostředí, která provedla už řadu kontrol na podněty občanů. Já jsem se také několikrát, protože jak jsem tady před chvilkou říkal, jsem Kladeňák, takže jezdím o víkendu do Kladna za dětmi, a tak se někdy jedu takhle okolo přes Zličín a přes tyto oblasti podívat a také jsem se s tím skutečně setkal. Ne vždycky, ale někdy je ten zápach výrazný.

Takže tam bylo provedeno několik kontrol a v únoru a v březnu letošního roku Česká inspekce uložila provozovateli pokuty za provoz bez integrovaného povolení ve výši 100 tisíc korun a 800 tisíc korun. Takže zatím celkově 900 tisíc korun byly uděleny pokuty, A samozřejmě toto nemusí být konečné. A protože v září letošního roku Česká inspekce životního prostředí zahájila řízení o zastavení provozu, tak musím říct, že v této chvíli se děje několik věcí. Za prvé tedy běží řízení o zastavení provozu, které momentálně tedy vede Česká inspekce životního prostředí, a rovněž je vedeno správní řízení o vydání integrovaného povolení v režimu zákona o integrované prevenci. A jak jste správně řekla, tak to integrované povolení vlastně vydal Krajský úřad Středočeského kraje v červnu letošního roku s tím, že se opět vlastně odvolalo hlavní město Praha, a to odvolání již podruhé nyní řeší Ministerstvo životního prostředí. A protože se v obou případech vlastně jedná o správní řízení, ať už v případě České inspekce životního prostředí, tak i to odvolání vůči vydání integrovaného povolení, tak určitě pochopíte, že se k nim nemůžu vyjadřovat, protože to není věc politická, ale ryze řekněme odborná a úřední v tomto. Takže běží tato řízení.

Já vás chci ujistit, že si uvědomujeme, respektive že je prostě jasné, že nejsme spokojeni s tím, že lidé jsou obtěžováni zápachem. Koneckonců navštívili nás občané takové pokojné demonstrace, která proběhla zhruba před měsícem, nebo před několika týdny, před Ministerstvem životního prostředí. Kolegové s nimi hovořili. A jistě že si uvědomujeme ten problém.

Problém je hodně v tom – a ono to není jenom tady, v tomto místě, že všichni, nebo mnohokrát se říká: pojďme to řešit nějakou změnou legislativy. Ale v minulosti byl emisní limit v pachových jednotkách stanoven v legislativě a zkušenosti s touto regulací vůbec nebyly pozitivní. Protože pokuty za nesplnění toho limitu dostávaly paradoxně provozy, na které si nikdo nestěžoval, a naopak problematické provozy emisní limity ověřované měřením na komíně byly schopny plnit, a přesto obtěžovaly okolí zápachem. Proto nakonec vlastně byl tento limit zrušen na úrovni vyhlášky a musím říct, že nejsou dneska stanoveny ani evropskou legislativou, ani v jiných státech EU. A my jsme se tím několikrát zabývali. Pamatujete si i na poslední debatu v rámci novely zákona na ochranu ovzduší, kde právě tento limit byl diskutován.

Krajské úřady mají v rámci své působnosti vymezené zákonem o ochraně ovzduší možnost ukládat právě technické podmínky provozu ke zmírnění zápachu, popřípadě ukládat přímo emisní limity pro látky obtěžující zápachem. A zákon o ochraně ovzduší nabízí dostatečné regulační nástroje. To znamená, že mnohokráte je ten problém v územním plánu. Že prostě v územním plánu se povolí ve výstavbě výstavba něčeho, co je logické, že bude obtěžovat okolní zástavbu. Tady je komplikace ještě v tom, že ta provozovna byla původně postavena jako relativně malá a zápachem, i když je tam celou řadu let, vlastně příliš neobtěžovala. A ten problém nastal někdy až od srpna 2018, kdy opravdu těch podnětů přichází celá řada. (Upozornění na čas.) Pardon, ale já ještě kdyžtak odpovím na doplňující otázku.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Dana Balcarová: Tak musím dát doplňující otázku, i kdybych nechtěla, abych vám dala prostor. Tak já se zeptám jednoduše. Co mají ti občané dělat? Děkuji.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak v této chvíli dělají to, co… Nebo určitě budou i nadále dělat to, co dělají. To znamená, oni si oprávněně stěžují, že jsou obtěžováni zápachem, na obci, na městské části, na krajském úřadu, u nás, na inspekci. Samozřejmě budeme i dál posuzovat tyto všechny žádosti. A také je potřeba teď počkat na to, jak vlastně dopadnou ta jednotlivá řízení, ať už o tom integrovaném provozu, protože teď oni v rámci toho druhého odvolání, tak tam byla doplněna do toho návrhu, nebo do té žádosti, celá řada opatření, která by měla významným způsobem minimalizovat riziko obtěžování zápachem. A to už je právě pod tlakem toho druhého odvolání a tlakem na toho provozovatele, protože samozřejmě do toho bude muset zjevně investovat další peníze. Což je nepochybně správně, protože já se na to můžu dívat i z pohledu bývalého ředitele chemičky, což se o mně ví. Ve chvíli, kdy s námi to okolí mělo problém, jsme se snažili ten problém řešit velmi intenzivně. I když jsme splnili všechny zákonné limity, přesto jsme vycházeli tomu okolí vstříc. Protože já si dlouhodobě neumím představit podnikatele, který by měl na sebe naštvané okolí. To nikdy nevede k ničemu dobrému.

Takže já jsem přesvědčen, že tady ty možnosti prostě jsou. Jsou tady dvě řízení, která teď momentálně běží. A určitě ti lidé se nespokojí s tím, že… řekněme, že se sami prostě o sobě zklidní. Já myslím, že dokud to tam prostě bude páchnout, tak do té doby si budou stěžovat a do té doby to ty úřady budou prostě řešit. A já pevně věřím, že ten provozovatel teď si uvědomujeme, že není dlouhodobě podle mě možné tam žít v takovém nesouladu s tím okolím.

Ale z pohledu samozřejmě ministra životního prostředí (upozornění na čas) – děkuji – můžu jenom říct, že teď nechme doběhnout ta správní řízení. Děkuji.“

Zdroj:http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/035schuz/s035132.htmhttp://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/035schuz/s035133.htm