Václava Balabánová

Pracuji 25 let jako arteterapeutka s předškolními a školními dětmi, i s dospělými. Mám tři děti a tři vnoučata. Jsem členkou České arteterapeutické asociace, spolupracuji s Hnutím Duha, s Greenpeace, účastním se monitoringu rysů na Šumavě, zajímá mne ochrana životního prostředí, recyklace odpadů, čistota a využití sportovišť a dětských hříšť. Od roku 2013 jsem členkou Strany Zelených a jeden rok zastupitelkou na Praze 13. Jako zastupitelka bych se v budoucím období ráda zasadila o zřízení ekoškolky a lesní školky na Praze 13 a založení alespoň 2 komunitních zahrad. Budu prosazovat záchovné procesy biotopů a ostrovů s divokou přírodou, lesů a stromových porostů. Po zkušenosti na dětských hřištích se zaměřím na jejich úroveň vybavení a doplnění o sociální zařízení, WC, případně ostrahu. Budu prosazovat recyklaci odpadů a bioodpadu, s vybavením o biokonteinery, případně kompostéry.