Údržba zeleně: Teorie rozbitého okna a Praha 13

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

V letošním roce jsme zaznamenali více než jindy stížnosti občanů s úklidem a sekáním trávy. Vít Foldyna svoji zkušenost sepsal a my ji zde uvádíme. Budeme se samozřejmě ptát, jak se dohlíží na plnění smluv, které naše městská část uzavírá a za které vykládá nemalé peníze a proč nelze šetřit třeba  tak, že se péče o zeleň svěří do rukou místních lidí, když o to mají zájem,  jak popisuje Vítek Foldyna ve svém článku: „Vzhledem k tomu, že stav ploch před a za domem byl otřesný a několikanásobné urgování radnice s odborem nikam nevedlo, rozhodli jsme se jako SVJ si pořídit zahradní náčiní a techniku a péči provádět vlastními silami. Mimochodem, když jsme na odboru navrhovali, že bychom si mohli údržbu provádět sami a radnice by tedy nemusela platit společnosti Prostor, která má náš úsek na starosti, bylo nám řečeno, že naše snaha je chválihodná a možná získáme diplom za nejhezčí předzahrádku, nicméně radnice bude nadále platit dané společnosti.“

Více v článku. A máte-li podobné zkušenosti, dejte nám vědět, budeme s vašimi podněty dále pracovat. Náš e-mail: praha13@zeleni.cz

Teorie rozbitého okna a Praha 13

Teorie rozbitého okna ve zkratce tvrdí, že zanedbávané prostředí (rozbité okno, které nikdo nezasklí, nepořádek, posprejované zdi, které nikdo neočistí) vede k toleranci a zvýšenému výskytu negativních jevů (vandalismus, sprejerství, drobná kriminalita) a ta zas po nějaké době vede ke zvýšenému výskytu vážné kriminality. S touto teorií přišli v roce 1982 James Wilson a George Kelling a za tu dobu byla tato teorie podpořena řadou pokusů, kdy se zkoumalo chování lidí v závislosti na tom, zda okolí bylo udržováno či nikoliv. Stručně řečeno prostředí, které je udržováno, motivuje lidi k pozitivnímu chování a naopak. Čili pořádek je jeden z nejlepších způsobů prevence kriminality.

Dobrá, řeknete si. Něco na tom asi bude, ale co to má společného s Prahou 13? Já si myslím, že hodně. Pokud procházíte vnitrobloky v okolí stanic Lužiny a Luka (a zcela jistě i jinde) pravděpodobně občas narazíte na na měsíce nesekané trávníky plné šťovíků a jiného plevele.

Jsem členem jednoho ze společenství vlastníků jednotek na Bellušově ulici. Plochy před a za domem jsou ve správě městské části. Již několik let vedeme s radnicí (odborem životního prostředí) zcela marnou komunikaci týkající se kvality údržby zeleně. Dle smluv by mělo ročně probíhat pět sečí, což se neděje. Pokud na to odbor upozorníme, je nám sděleno, že seče proběhly (radnice je zaplatila). Vzhledem k tomu, že stav ploch před a za domem byl otřesný a několikanásobné urgování radnice s odborem nikam nevedlo, rozhodli jsme se jako SVJ si pořídit zahradní náčiní a techniku a péči provádět vlastními silami. Mimochodem, když jsme na odboru navrhovali, že bychom si mohli údržbu provádět sami a radnice by tedy nemusela platit společnosti Prostor, která má náš úsek na starosti, bylo nám řečeno, že naše snaha je chvályhodná a možná získáme diplom za nejhezčí předzahrádku, nicméně radnice bude nadále platit dané společnosti.

A nyní zpět k teorii rozbitého okna. Jakmile pár členů výboru věnovalo svůj volný čas, přidali se i další obyvatelé a předzahrádky vypadají hezky. A nejen to. Ubylo též poházeného smetí a psích exkrementů. Pokud lidí vidí udržované okolí, raději ten papírek hodí do koše a pokud jde o pejskaře, tak jsou ochotnější po svém psovi uklidit.

Jenomže nemůžeme pečovat o celý vnitroblok. Tento rok proběhlo první sekání trávy v červnu a další až v srpnu. Tráva byla přes půl metru vysoká a plná plevele. Když už konečně došlo k seči, výsledek byl nevábný. Tráva byla vykousaná a polehaná, občas neshrabaná. Pokud máte alergii, tak spíše než na vesnici, budete trpět u nás. Pokud se takhle pečuje o společný prostor, proč by pejskaři po sobě uklízeli? Vždyť v té trávě ani ten výkal není vidět, tak co ho tam nenechat. Vždyť to tak dělá každý. A sem tam se tu pohodí papírek či nedopalek, …

Sice v tomto článku píši převážně o aktuálním roce, ale tento nevyhovující stav trvá již několik let. Obrátil jsem se tedy na Stranu zelených na Praze 13 s prosbou o pomoc s řešením této situace. I když nejsem členem této strany, umožnili mi, na jejich webových stránkách zveřejnit tento článek a zároveň slíbili, že se touto problematikou budou zabývat.

Autor článku: Vít Foldyna

Více informací k teorii rozbitého okna:
http://blog.tomashajzler.com/clanek/teorie-rozbiteho-okna.
http://www.psychologon.cz/component/content/article/21-sireni-neporadku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_rozbit%C3%A9ho_okna