Praha 13 připravuje segregaci seniorů za více než čtvrt miliardy!

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

TZ Klubu Zelených a Pirátů pro 13 ze dne 8. 12.2015

Na středečním jednání zastupitelstva MČ Praha 13 bude schvalována smlouva na pořízení a rekonstrukci objektu pro zřízení domu pro seniory na Praze 13. Jedná se o zakázku ve výši téměř 240 milionů Kč na nevhodném pozemku zakládajícím územní segregaci. Klub Zelených a Pirátů s návrhem nesouhlasí a bude požadovat další jednání o realizaci původního projektu v centrální části Prahy 13 u Centrálního parku (Oistrachova ulice), který zaručí důstojné podmínky pro seniory a i svým architektonickým pojetím bude zpestřením převažující panelové zástavby.
V opakovaném nadlimitním řízení, jehož cílem bylo pořízení pozemku či objektu vhodného pro dům pro seniory s kapacitou 100 – 200 lůžek, byla podána pouze jedna nabídka společnosti HOCHTIEF CZ, a.s a MEDOX HQ, a.s., s nabídkovou cenou 238 988 000,- Kč. Vedení MČ je připraveno podepsat smlouvu a žádá si schválení od místního zastupitelstva.

Výhrady Klubu Zelených a Pirátů pro 13 lze shrnout následovně:

1. Společnost nabízí 3 podlažní objekt k rekonstrukci a nástavbě 2 pater na nevhodně umístěném pozemku v periferní části „za dálnicí“. Nabízená cena 238 988 000 Kč bez DPH přesahuje posudkový odhad, a to i horní hranici jeho intervalu.
2. Vedení MČ Praha 13 nevysvětlilo, proč ustupuje od původního záměru postavit dům pro seniory na městském pozemku u Centrálního parku v docházkové vzdálenosti od metra Luka. Zastupitelé nemají informace o průběhu vyjednávání s hlavním městem Prahou ohledně převodu tohoto pozemku města do správy MČ a ohledně podílu hlavního města Prahy a městské části na financování jeho výstavby a následného provozu. Informace o financování provozu domu pro seniory chybí i u nově navrhovaného projektu.
3. Uvedený pozemek i zamýšlená kapacita zařízení jdou proti současným politikám směřujícím k dekoncentraci a územní desegregaci sociálních zařízení. Jako vhodnější se jeví kombinace menších domů, bytů se službou, případně docházející pečovatelské služby, ve snaze zajistit, aby mohli senioři zůstávat co nejdéle ve svém domovském prostředí.

Citace:
„Předložený projekt považujeme za předražený a pro dům pro seniory zcela nevhodný. Byl by odříznut dálnicí od Centrálního parku, obchodů a služeb. Preferujeme původní záměr postavit dům pro seniory v docházkové vzdálenosti od stanice metra,“ říká Zuzana Drhová, předsedkyně klubu Zelených a Pirátů pro 13.
„Cena za pořízení domu pro seniory mohla být razantně snížena, kdyby primárně došlo k dohodě s magistrátem na převodu pozemku v Oistrachově ulici do správy Prahy 13. Pro toto území je hotový projekt včetně stavebního povolení a stačilo by vypsat výběrové řízení na stavebníka. Otevřené řízení by určitě zajistilo pestřejší výběr uchazečů o zakázku a výběr by se nemusel omezit pouze na jednu nabídku, „ říká Tomáš Murňák člen klubu Zelení a Piráti pro 13.

Zuzana Drhová: 777 230 356, Tomáš Murňák: 604 330 995