Pomáháme v době pandemie

Anna Boháčová
Anna Boháčová

Nynější situaci v České republice a celkově na celém světe nejde vnímat snad z žádného úhlu pozitivně, avšak právě v těchto kritických chvílích můžeme pozorovat, jak jsme se jako národ dokázali semknout a vzájemně si pomáhat. Tak jak zaznívá v písni Zdeňka Svěráka: „Čech se přizpůsobí!“, tak to nyní vypadá i v našich končinách v době vyhlášení stavu nouze. Jeden šije roušku, druhý rozlévá dezinfekci, jiný zase tiskne ochranné štíty, ale hlavně se ve velkém rozjela iniciativa pomáhat těm nejohroženějším, a to seniorům.

Centrem této dobrovolnické činnosti se stalo hlavní město. Zde pod motem „pomáháme Praze“ dobrovolníky registruje a organizuje seskupení skládající se z Českého Červeného kříže, organizace Život 90 a samotného hl. města Prahy.

Registrovaní dobrovolníci obdrží dobrovolnickou kartu, základní vybavení a pokyny, jak co nejefektivněji a hlavně nejbezpečněji seniorům pomáhat. Mezi hlavní činnosti patří nošení nákupů, vyzvedávání léků, venčení psů či distribuce roušek. Neméně záslužnou aktivitou je též šíření povědomí o lince, na kterou se mohou lidé obrátit, a to prostřednictvím rozdávání a lepení letáků na vhodná místa. V případě zájmu pomáhat v pravidelných intervalech, je možné se přihlásit přímo Českému Červenému kříži v jejich Dobrostanech před Magistrátem Hlavního města Prahy na Mariánském náměstí.

Mezi pražské dobrovolníky se mimo jiné řadí členka Pirátů Michaela Beránková spolu s registrovanou příznivkyní Annou Boháčovou, které se aktivně zapojily zejména ve vylepování informačních letáků, distribuci roušek a v neposlední řadě absolvovaly i pár nákupů pro seniory. S těmito činnostmi též pomáhali neregistrování dobrovolníci Tomáš Murňák (zastupitel hl. m. Prahy) a Adam Kopetzký (zastupitel MČ Praha 13). Pod vedením Michaely Beránkové také vzniká nová iniciativa – vyrábění Velikonočních balíčků se sladkostmi dětem matek samoživitelek, které jsou vedle OSVČ ekonomicky nejohroženější skupinou způsobenou nouzovým stavem.

Pokud víte o někom, kdo by pomoc uvítal, či ji sami potřebujete, neváhejte se obrátit na linku:

800 160 166

Jestliže máte zájem připojit se k dobrovolníkům, vyplňte formulář na této adrese.

Věříme, že i přes nynější vlídné počasí zůstáváte co nejvíce v bezpečí svého domova, avšak pokud již opravdu nevíte, co se svým volným časem, přidejte se k nám a pomáhejte tam, kde je to potřeba.