Otevřený dopis radnici ohledně možnosti výkupu pozemku “cirkusu Luka”

Zuzana Drhová
Zuzana Drhová

Co beton schvátí, již nikdy nenavrátí! (Otevřený dopis radnici ohledně možnosti výkupu pozemku “cirkusu Luka”)

Zeleně v naší městské části kvapem ubývá na úkor neúměrného zahušťování zástavby. Jako obyvatelé Prahy 13 tak neseme důsledky historického rozprodání pozemků developerům, nezřídka bohužel i neuváženě přímo ze strany naší vlastní radnice.

Přestože sami občané -v rámci veřejného fóra Místní agendy 21- označili již před drahnou dobou neúměrné zahušťování zástavby jako problém číslo jedna, nemáme dojem, že by stávající vedení radnice konalo jakékoliv aktivní kroky k jeho řešení.  

Nyní se nabízí jedinečná šance zachránit pro obyvatele Třináctky pěkný kus zeleně uprostřed zástavby, jehož prodej soukromému investorovi by téměř jistě znamenal další komerční záměr rozsahu stávající výstavby na metru Luka či plánovaným věžákům na metru Lužiny 🙁

Konkrétně se jedná o pozemek u metra Luka, který asi většina z nás zná jako místo konání Cirkusu a poutí.

Nebylo by to samozřejmě zadarmo.Pozemek by musela městská část v rámci dražby vykoupitJako Zelení a Piráti pro 13 jsme ale toho názoru, že by to byla investice, která stojí za to. Ostatně i návrh strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu uvádí, že je třeba “dále vykupovat pozemky do vlastnictví města s cílem zajistit klíčové plochy pro systém zelené infrastruktury, propojovat stávající plochy zeleně a zakládat nové.”

V tuto chvíli je třeba rychle jednat. Případnou účast městské části v dražbě by bylo třeba schválit v rámci mimořádného zastupitelstva, které by pro tento účel muselo být svoláno. I proto jsme se rozhodli oslovit radní otevřeným dopisem, jehož znění přikládáme a věříme, že se současné vedení radnice rozhodne tento krok ve prospěch obyvatel Třináctky učinit. Bez ohledu na závěr mimořádného zasedání či výsledek samotné dražby je to bezesporu jedinečná příležitost ukázat občanům vůli řešit jejich skutečné problémy.

Vaši Zelení a Piráti pro 13