Ohlédnutí Zelených a Pirátů pro 13 za rokem 2017

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Přelom starého a nového roku je tradičně spjatý s bilancováním, a tak jsme se i my ohlédli za rokem 2017 a rádi bychom se s Vámi podělili alespoň o pár střípků z té části našich všedních dní, které věnujeme komunální politice na naší Třináctce.

 

Ti z Vás, kdo nás sledujete na facebooku, jste mohli průběžný report našich loňských aktivit sledovat skrze bezmála padesátku FB příspěvků. Řada z nich odkazovala na naše články, náš YouTube kanál nebo události. Na zastupitelstvu i mimo něj jsme se věnovali desítkám témat i konkrétních kauz a vůbec není lehké vybrat, co z nich takzvaně vypíchnout. Za každou z našich aktivit jsou zpravidla hodiny práce a každá z nich je pro Třináctku důležitá.

Co rozhodně nemůžeme opomenout je problematika neúměrného zahušťování zástavby, která nás tradičně zaměstnávala nejvíce. Bohužel, ani v uplynulém roce se totiž nic nezměnilo na pasivitě stávajícího vedení radnice (ODS, ANO, ČSSD), která podle nás rozhodně nekoná adekvátně ke skutečnosti, že bezskrupulózní způsob výstavby na Praze 13 označují občané již několik let po sobě za problém číslo jedna. A tak se v rámci svých omezených opozičních možností snažíme konat alespoň my. Připomeňme si v této souvislosti  alespoň tři velké projekty, které mají zásadním způsobem zvýšit objem zástavby na Třináctce.

Pět nových věžáků na metru alias Polyfunkční domy Lužiny. Naše rozsáhlé připomínky, které jsme připravili k posudku EIA, i když v tomto řízení nakonec nebyly zohledněny, rozhodně nepřišly vniveč. Předali jsme je našemu senátorovi Václavu Láskovi, který na jejich základě v září podal na Ministerstvo životního prostředí podnět k přezkumu stanoviska. Z těchto našich připomínek pak koncem roku čerpala dokonce i radnice, když -snad i vlivem související mediální pozornosti- podala v až v prosinci podnět k zahájení přezkumného řízení k Ministerstvu pro místní rozvoj. Ať už bude stanovisko EIA nakonec přehodnoceno či nikoliv, jsme připraveni své připomínky aktualizovat a požadovat, aby je MČ vznesla v územním řízení, které bude letos další fází procesu.

Zdroj obrázku: http://stop.p13.cz/cs/brezen-2017/polyfunkcni-domy-oc-luziny-jsou-trnem-v-oku-nejen-pro-radnici/12213/

 

Značné úsilí jsme věnovali také rozsáhlému komplexu bytových domů, který má kompletně zastavit zeleň od metra Luka až po točnu v ulici Archeologická. Ten by měl začít bytovým domem Alfa u metra Luka a pokračovat výstavbou čtyř až 11podlažních bytových domů nad Zimním stadionem – tzv. Výhledy Luka. Ačkoliv naše připomínky k územnímu řízení vedly v důsledku jen k cca půlročnímu přerušení řízení, řada z nich by měla být brána v potaz hlavně v nadcházejícím řízení stavebním. I když sami přímými účastníky řízení být nemůžeme, věříme, že pregnantní pojmenování občanských zájmů poskytne dostatek argumentů městské části, která je povinna tyto zájmy v řízení obhajovat. V souvislosti s výstavbou tohoto komplexu jsme také na dubnovém zastupitelstvu vystoupili proti schválení směny magistrátního pozemku na točně/křižovatce ulic Mukařovského a Archeologické. Podle našeho názoru tento souhlas totiž pro developera v důsledku znamená výrazné usnadnění právě ve výstavbě Výhledů Luka. Bohužel, náš návrh revokace rozhodnutí Rady podpořili jen komunističtí zastupitelé, což z našeho pohledu jen dokládá (v lepším případě pouze) pasivitu stávajícího vedení.  


Zdroj obrázku: http://os-zelene-luziny.webnode.cz/rezidence-nove-stodulky/

Do třetice zmiňme plánovanou výstavbu bytových domů na místě dnešního  stodůleckého obchodního centra Paprsek. Považujeme za velký úspěch, že se nám ve spolupráci s dotčenými SVJ podařilo získat pro tuto kauzu takovou veřejnou pozornost, která nakonec vyústila na prosincovém zasedání zastupitelstva v to, že si současné vedení radnice odneslo úkol uspořádat k výstavbě do konce března 2018 veřejné projednání za účasti developera. Věříme, že z tohoto projednání vzejdou konstruktivní podněty, které se snad i díky mediální pozornosti mohou dodatečně dostat do memoranda o spolupráci. Memoranda, které s developerem bez jakéhokoliv informování veřejnosti starosta podepsal již v květnu 2017. A s tímto nešťastným krokem vlastně souvisí i druhé téma, které bychom rádi v tomto článku zmínili, a tím je z našeho pohledu nízká míra otevřenosti třináctkové samosprávy.


Zdroj obrázku: https://www.msgroup.cz/architekti/index.php?tpl=4&p=detail&id=310

I v loňském roce jsme tak opět opakovaně otevírali otázku efektivního sdílení informací směrem k občanům. Iniciovali jsme změnu provozní smlouvy TV 13, která nás stojí 5,6 milionů ročně, což rozhodně není adekvátní cena s ohledem na nízkou naladitelnost, sledovanost (dle průzkumu 4% všech obyvatel Prahy 13), množství dodávaného obsahu ani náš rozpočet. Vedoucí oddělení tisku a informací Mgr. Libigerové jsme spolu s výše uvedeným sdělili také připomínky k dalším komunikačním kanálům. Doporučili jsme zejména větší využití de facto bezplatných nových medií a sociálních sítí (Facebook, YouTube atp.), jejichž prostřednictvím lze oslovit na Praze 13 demograficky dominující mladší populaci efektivněji. Jsme rádi, že část těchto připomínek již vstoupila v život (intenzivnější FB komunikace, založení oficiálního YouTube kanálu a profilu na Instagramu). Bohužel, to hlavní – smlouva na provoz TV 13 – byla obnovena se stejným poskytovatelem a za stejné peníze. Jsme rádi, že se z ní podařilo dostat pryč alespoň výhradní právo na distribuci obsahu pro zhotovitelskou společnost, které bylo překážkou pro sdílení obsahu třeba právě přes You Tube. A také nás těší, že bylo vyslyšeno i naše doporučení ohledně sdílení audiovizuálního obsahu právě prostřednictvím bezplatného online kanálu. Zvažována totiž byla i možnost pořízení či pronájmu vlastního datového úložiště a prezentačního kanálu, což by již tak nákladnou smlouvu ještě podražilo.

 

Co lze považovat za jednoznačný úspěch je spuštění rozklikávacího rozpočtu, jehož zřízení jsme iniciovali a snažili se prosadit již v roce 2015. Díky tomuto rozpočtu dnes může každý občan kdykoliv získat přehlednou formou detailní informace o tom, jaké finance odkud a kam v jednotlivých oblastech samosprávy tečou. Přestože ke zpracování i obsahu rozpočtu máme ještě nějaké výhrady (např. chybějící rozklik až do úrovně faktur), jsme rádi, že i naše městská část po letech konečně přistoupila na tento standard moderní municipality.

 

Jednou z priorit Zelených a Pirátů pro 13 vždy bylo a je maximální zapojování občanů do samosprávy a veřejného života vůbec. Milým překvapením pro nás proto bylo, když jsme se na tradičním jarním úklidu sešli pod naší vlajkou v tak hojném počtu. Množství odpadu, které jsme společně v oblasti Centrálního parku sesbírali bylo tak nečekané, že nakonec vedlo radnici k zajištění mimořádného úklidu v širší lokalitě. Co nás ale těší mnohem více než pár desítek pytlů s odpadem, to jsou nové sousedské vztahy, které jsme díky této akci navázali a z nichž některé trvají dodnes. A nebylo to v roce 2017 naposledy, kdy jste nám nabídli pomocnou ruku. V průběhu dalších měsíců se Piráti i Zelení na Třináctce postupně rozrostli o řadu z Vás – sousedů, kterým není lhostejné, jak bude naše Praha 13 v dalších letech vypadat a jak se nám zde bude žít.

 

Jsme upřímně rádi za každého, kdo pochopí, že komunální politika by neměla být  záležitostí určenou hrstce vyvolených a zvolených. Čím více lidí se posune z úrovně pasivní kritiky ke konkrétním činům, tím více to bude opravdu “naše” Třináctka.

 

Pokud i Vás napadlo, že byste dění rádi ovlivňovali aktivněji než jen jednou za čtyři roky ve volbách, a pokud jsou to právě Piráti nebo Zelení, kdo je Vašemu srdci nejbližší,teď je ten nejlepší čas se zapojit. Pojďte měnit Prahu 13 s námi! Šance na změnu na radnici, o kterou spolu Zelení a Piráti usilují, nebyla nikdy větší. V podzimních parlamentních volbách získali Piráti a Zelení od voličů naší městské části v součtu nejvíce hlasů ze všech stran. Děkujeme Vám. Tento výsledek je rozhodně příjemným povzbuzením pro naší další práci a zároveň je i závazkem pro komunální volby, které nás tento rok čekají.

 

Ať už se nakonec rozhodnete podpořit nás v roce 2018 svým hlasem v říjnových volbách anebo i aktivněji, za Vaši přízeň a podporu Vám předem děkujeme. I letos uděláme maximum proto, aby byla Praha 13 pro nás všechny příjemným místem k životu.

 

Vaši Zelení a Piráti pro 13