O drobné peníze na sport se hraje podle pravidel. Můžete ale také napsat starostovi o miliony

Jakub Vaverka
Jakub Vaverka

 

Není tajemství, že jako Zelení a Piráti dlouhodobě kritizujeme způsob, jakým radnice na Praze 13 rozděluje finance na podporu sportu. Tento stav přetrvává i v roce 2020. V rámci standardních grantů je možno získat dotaci maximálně do výše 30 tisíc Kč. Jsou pro ně jasně definována pravidla a podmínky směrem k žadatelům. Mimo těchto transparentních grantů existuje ještě možnost požádat o dotaci přímo pana starostu, respektive městskou část. V rámci těchto žádostí jsou pak jednotlivým žadatelům přidělovány dotace běžně v řádu statisíců korun bez jakýchkoliv pravidel. Velký problém je, že ze strany MČ není tato možnost podpory relevantním subjektům aktivně komunikována a ani o ní není žádná zmínka na webových stránkách Prahy 13. Jednotliví žadatelé se musí tedy „nějak“ dozvědět, že si mohou napsat žádost přímo na městskou část. Tento stav považujeme přinejmenším za neférový zejména s ohledem na nepoměr finančních prostředků rozdělovaných v rámci výše uvedených způsobů. Zatímco dotace přidělované v rámci “programové dotace” představují celkový objem v řádu set tisíc korun ročně, v netransparentních individuálních žádostech starostovi jsou každý rok několika málo subjektům celkově rozděleny jednotky milionů korun. Jako opozice bohužel nemáme možnost systém rozdělování dotací změnit. Proto se snažíme alespoň vlastními silami informovat o možnosti žádat o dotace přímo městskou část, aby ti, kteří o této možnosti nemají tušení, nebyli znevýhodnění. Obesílání starosty se žádostí o podporu nepovažujeme za systematické a budeme dále prosazovat, aby se podpora sportu, občanským aktivitám a neziskovým organizacím rozdělovala ve standardních grantových řízeních, kde se posuzuje kvalita a přínos pro MČ. Podrobnosti o tom, jak požádat městskou část o dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit, najdete v našem starším článku zde.

Jakub Vaverka, zastupitel Klub Zelení a Piráti pro 13