Nejlepší ploty dělá stejně pan radní, tak proč s ním zveřejňovat smlouvy?

Tomáš Murňák
Tomáš Murňák

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře našich webových příspěvků, možná jste si všimli, že kauzu městských zakázek pro radního Pastrňáka z ODS jsme na našich stránkách publikovali již dříve. To, že se zde víceméně totožný článek objevuje znovu, není proto, že bychom snad neměli o čem novém psát, nýbrž jako nutná reakce na fakt, že STOP nám, respektive svým čtenářům, neotiskl v článku konkrétní jména. Jak to vlastně s (ne)otištěním je a bylo?
Radniční periodikum je ze zákona povinno poskytnout zastupiteli ve svém tištěném zpravodaji prostor alespoň… (specifikace). Když se blížila tříměsíční (je to tak?) zákonná lhůta pro otištění tohoto článku, redakční rada nás informovala o tom, že článek v původní  (níže uvedené) neotiskne, údajně pro nepřípustné zasahování do zpráv třetích stran. Domníváme se, že obavy redakce, zřejmě z žaloby pana Pastrňáka na šíření pomluvy, byly v tomto případě neopodstatněné. Ostatně, jak je i v dovětku redakce uvedeno, článek obsahuje toliko informace veřejně dostupné a navíc publikované již dříve v jiných tištěných médiích.
Přestože byl článek již dříve v tištěné podobě publikován v Pražském deníku, bylo pro nás jeho otištění právě ve STOPu hlavně otázkou principu. Je třeba, aby byl STOP relevantním informačním zpravodajem, který přináší také objektivní informace o skutečných problémech naší městské části.  S trochou nadsázky lze říci, že dnešní struktura obsahu spíše připomíná snahu o budování kultu osobnosti pana starosty.

Úlohou opozice je především dohlížet a přicházet s podněty na zlepšení fungování městské části. Náš klub je na Praze 13 v opozici a tuto roli se snažíme plnit.  Hospodárnost a lepší přístup k informacím zastupitelů i veřejnosti jsou oblastmi, kde dlouhodobě usilujeme o zlepšení.

Za nezveřejnění osmi smluv dostala Praha 13 pokutu šest tisíc korun od antimonopolního úřadu. Všechny problematické smlouvy byly uzavřeny na stavební práce nad půl milionu korun se Zbyňkem Pastrňákem (ODS), jedním z radních třináctky.

Pochybení radnice jsme zjistili díky vyžádání seznamu všech faktur MČ Praha 13, kde u radního byla částka  přes 24 milionů korun za deset let. Je s podivem, že s panem radním byly zveřejněny jen dvě smlouvy nad 500 tisíc korun od roku 2012, kdy začala tato povinnost platit. U jiných dodavatelů jsme přitom na nezveřejnění nenarazili. Je namístě se také ptát, zda na Praze 13 nedocházelo k omezování hospodářské soutěže.

Statisícová dotace na TJ Sokol
Při procházení faktur městské části jsme objevili ještě další nesrovnalost spjatou s radním Pastrňákem. Loni dostal zakázku od TJ Sokol Stodůlky na opravu plotu z dotace městské části, ale při schvalování dotace na zastupitelstvu nás neupozornil na střet zájmů. Dle faktury přitom poslal nabídku stodůleckému Sokolu už v dubnu roku 2015 a zastupitelstvo o dotaci rozhodovalo v červnu 2015. Dotace byla ve výši 995 tisíc korun. Co s tím, ptáte se? Zveřejňovat tato a jiná pochybení, snažit se o nápravu, a to zejména nastavením takových pravidel, aby k informacím o hospodaření městské části, veřejných zakázkách, dotacích, rozhodování rady, činnosti výborů i zastupitelstva měli přístup všichni občané Prahy 13, kteří se o to zajímají a ne jen vedení a úředníci městské části.

Tomáš Murňák, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13