Nechceme z parku lunapark!

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

S lužinskou haldou tzv. Makču pikču vedle jezera a tubusu metra existují až příliš ambiciózní plány. Na těchto magistrátních pozemcích by měl vzniknout areál volnočasových aktivit. Architektonický plán zahrnuje vláček, dráhy, kluziště, několik hřišť, restaurace a dalších zastavěných ploch. Tento komplex na samotném okraji Centrálního parku by významně pozměnil charakter celé lokality nejen ve výsledku, ale také během procesu výstavby, která by vyžadovala i vzhledem k nestabilitě podloží významné sanační práce.

Rada MČ Praha 13 s pronájmem magistrátních pozemků za účelem této výstavby již dříve souhlasila, ale magistrát se na základě iniciativy občanů z okolních domů rozhodl požádat městskou část o aktuální stanovisko.

Považujeme za důležité, aby se o takových zásadních projektech jednalo v zastupitelstvu městské části a pokud možno také za účasti veřejnosti. Proto chceme revidovat kladné stanovisko Rady MČ a navrhli jsme tento bod do programu jednání zářijového zastupitelstva.

Nechceme z parku lunapark!
Přijďte nás podpořit 14.9.2016 v 10:00 na radnici.