Naše vyjádření k zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 (7.12. 2016)

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Rozpočet pro rok 2017, navýšení nákladů na dům pro seniory nebo plánovaná výstavba bytového domu Alfa u stanice metra Luka. To byla témata, která asi nejsilněji rezonovala v rámci posledního letošního zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13. Přinášíme Vám shrnutí zasedání z našeho pohledu opozičních zastupitelů.

Jedním z hlavních bodů jednání bylo schválení rozpočtu ve výši 724 miliónů korun. Jelikož nejsme součástí finančního výboru, vznesli jsme alespoň v rámci zasedání Zastupitelstva několik návrhů a připomínek.

• Vyslovili jsme nesouhlas s absencí stropu rozpočtových změn, který v praxi znamená možnost Rady kdykoliv v průběhu roku bez souhlasu Zastupitelstva libovolně rozpočet měnit.
• Poukázali jsme opět na dnešní nepříliš transparentní způsob rozdělování peněz z loterijních příjmů (cca 17 miliónů Kč) a navrhli jsme proto rozdělovat je jinde obvyklým, tedy grantovým způsobem s jasně nastavenými pravidly.
• Částku, která je dnes v grantovém rozpočtu (600 000 Kč) jsme navrhli nesnižovat o údajnou rezervu 200 000 Kč a uspokojit tak menší občanské spolky, sdružení a další žadatele ve větší míře či počtu.
• Do budoucna jsme doporučili definovat investiční záměry a plánovat výdaje také s výhledem na potřeby, které bude mít naše městská část třeba až za 10, 15 let (např. rekultivace některých lokalit, infrastruktura aj.). Aktuálně realizované investiční záměry, jako například velmi drahý domov pro seniory, totiž spotřebují velkou část stávajících finančních rezerv, kterými MČ disponuje díky privatizaci po roce 1989 a prodeji technologických celků. Tyto zdroje je třeba využívat opravdu účelně, neboť se nám velice pravděpodobně již nikdy nenaskytnou.
• Doporučili jsme efektivnější komunikaci investičních záměrů směrem k občanům a připomenuli schválený „rozklikávací“ rozpočet.
• Zároveň jsme poukázali na možnou úsporu přechodem vysílání TV Třináctky na webové vysílání, ideálně opřenou o průzkum sledovanosti.
• Kritizovali jsme pokračující ztrátové hospodaření penzionu Kozel, jehož provoz musí MČ nadále dotovat.
• Pochválili jsme včasné zveřejnění rozpočtu na webových stránkách MČ Praha 13 ve formátu přívětivém pro uživatele.

I s ohledem na výše uvedené, rozpočtem ve finále nereflektované připomínky, jsme v navrhované podobě schválení rozpočtu pro rok 2017 nepodpořili.

Dalším významným bodem uplynulého zastupitelstva bylo jednání o dodatku navyšujícím náklady na výstavbu nového domu pro seniory na celkových 247,8 miliónu korun bez DPH. Protože o výstavbě domu ve zvolené lokalitě a rozsahu bylo bohužel rozhodnuto již dříve, nebylo v tuto chvíli možné již tento stav zvrátit. V diskuzi jsme zopakovali naše dřívější výtky i z důvodu, že nám je stále upřen prostor pracovat a vznášet připomínky na výborech. Zároveň jsme přednesli naše věcné připomínky k projednávanému navýšení:
• Upozornili jsme na to, že model pořízení, kdy kupujeme od stavebníka (konsorcium Medox-Hochtief) hotovou stavbu nám neumožní čerpat dotace (např. Zelená úsporám).
• Navrhli jsme zvážit provozování domu vlastní, k tomu účelu založenou společností, což by pro nás znamenalo minimálně udržení kontroly nad provozem.
• Vyjádřili jsme pochybnost o tom, že informace o nutných změnách z důvodu nových požadavků na eco-design nemohla být známa již dříve.
• Deklarovali jsme podporu výstavbě sociálního zařízení pro seniory na magistrátním pozemku poblíž stanice metra Luka (točna Oistrachova), kterou bychom jako MČ měli aktivně podporovat.

V průběhu zastupitelstva jsme (opět) několikrát navrhovali, aby radnice v případě zásadních jednání byla otevřenější vůči svým občanům alespoň tím, že by zajistila pro jejich konání atraktivnější čas. Tentokrát byla naše výtka motivována především veřejným projednáváním k plánované výstavbě bytového domu Alfa poblíž stanice metra Luka, které se bude konat v úterý 3. ledna v 9 hodin ráno. Naše snaha o změnu času významných veřejných jednání je ale dlouhodobá. Ostatně bychom byli rádi, kdyby se do odpoledních až podvečerních hodin posunulo i samotné zasedání Zastupitelstva, aby si občané se zájmem o osobní účast nemuseli brát dovolenou.
K tématu otevřenosti radnice, a zároveň i výstavby, se vztahovala i naše výzva radním, aby aktivněji a transparentněji přistupovali k územnímu plánu. I proto jsme opakovaně navrhli zřízení výboru pro územní rozvoj, které jsou v jiných městských částech obvyklé, a které – oproti formě komise – jsou ze svého charakteru otevřeny veřejnosti, což vidíme jako veliké plus i pro samotnou efektivitu. No, posuďte sami: podívejte se na informace o Komisi územního rozvoje Prahy 13 a srovnejte třeba s informacemi a zápisy z Výboru pro územní rozvoj Prahy 3.

Z našich dalších vstupů zmíníme ještě alespoň tři:

• Interpelovali jsme starostu ohledně vyúčtování částky 200 000 Kč, která byla převedena rozpočtovým opatřením z rezervy na volnočasové aktivity do rozpočtových kapitol kanceláře starosty a místostarostů (zatím bez odpovědi)
• Poukázali jsme na zbytečné mrhání administrativními zdroji při duplicitním zveřejňování smluv (navíc ve strojově nečitelném formátu) na Profilu zadavatele. (Zákon o registru smluv umožňuje se této duplicitní práci vyhnout, když považuje zákonnou povinnost zveřejnění za splněné publikací smlouvy v registru smluv.)
• Požádali jsme starostu Davida Vodrážku o písemnou informaci, jaké kroky a jaké stanovisko bude MČ prosazovat jako účastník územního řízení ve věci bytového domu Alfa na Lukách.

Celý záznam ze zasedání Zastupitelstva jsme pro Vás tradičně nahráli a zveřejnili na Youtube. Pokud Vás některý z bodů Zastupitelstva zaujal a chtěli byste se o něm od nás dozvědět víc, napište nám na zeleniapiratipro13@gmail.com.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přejeme pokojné svátky a vše dobré v roce 2017.

Vaši Zelení a Piráti pro 13