Náš dopis spolkům k rozdělování dotací na podporu sportu

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Dlouhodobě kritizujeme způsob jakým radnice na Praze 13 rozděluje dotace na podporu sportu a proto jsme připravili tento informační dopis, který jsme rozeslali spolkům působícím na Praze 13.

 

Vážení sportovní, kulturní a volnočasoví přátelé,

jménem zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13 se na Vás obracíme s informací o další možnosti, jak pro Vaši organizaci či spolek získat od městské části Praha 13 dotaci na podporu sportu, kultury a volnočasové aktivity.

Vedle standardního grantu, v rámci kterého můžete získat dotaci max. do výše 30 tisíc Kč, existuje ještě možnost požádat o dotaci přímo starostu, respektive městskou část, a to dopisem se žádostí o podporu vaší činnosti, který je adresovaný přímo na pana starostu Vodrážku. V rámci těchto žádostí jsou pak jednotlivým žadatelům přidělovány dotace běžně v řádu statisíců korun.

Jako zastupitelský klub tento způsob rozdělování dotací sice dlouhodobě kritizujeme, protože to může být také tak, že podporu získá jen ten, kdo se o této možnosti dozví, případně si podporu s vedením MČ dopředu dohodne. Byli jsme však opakovaně panem starostou ujišťováni, že dosud bylo každému vyhověno.

Protože podle našich informací není ze strany MČ tato možnost podpory relevantním subjektům aktivně komunikována, rádi bychom tímto dopisem napravili alespoň tuto skutečnost.

Pro úplnost k výše zmíněné kritice uvádíme, že zatímco v případě standardních grantů jsou jasně definována pravidla a podmínky směrem k žadatelům i ve smyslu pravidel pro rozdělování finančních prostředků, pro přímé žádosti adresované starostovi nejsou prakticky žádné oficiální informace dostupné. Tento stav považujeme přinejmenším za neférový zejména s ohledem na nepoměr finančních prostředků rozdělovaných v rámci výše uvedených způsobů. Zatímco dotace přidělované v rámci “programové dotace” představují celkový objem v řádu set tisíc ročně, v netransparentních individuálních žádostech starostovi jsou každý rok několika málo subjektům celkově rozděleny jednotky miliónů korun.

Jako opozice bohužel nemáme možnost systém rozdělování dotací změnit, a proto jsme na jednání zastupitelstva dne 24.4 navrhli alespoň zpracování nezávislé analýzy, která by z více hledisek stávající systém dotací na Praze 13 zhodnotila. Bohužel bez úspěchu (detailněji v zápisu či ve videozáznamu).

Nezastíráme fakt, že zvýšený zájem o přímé dotace může ve finále radnici k přehodnocení systému rozdělování finančních prostředků dovést, což bychom uvítali. Především ale věříme, že Vám výše uvedené informace mohou pomoci rozšířit spektrum možných finančních zdrojů pro činnost Vašeho spolku.

V případě že jste o této možnosti nevěděli a nevíte, co má taková žádost obsahovat, tak zde naleznete vzorovou žádost o finanční podporu. Tuto žádost je pak nutno odevzdat v podatelně MČ Praha 13. S případnými dotazy či náměty ohledně sportu, kultury a volnočasových aktivit na Praze 13 se neváhejte kdykoliv obrátit na náš zastupitelský klub. Pokud žádost touto formou podáte, uvítáme také, když nás o tom budete informovat.