Multifunkční centrum na Slunečním náměstí? Napsali jsme panu starostovi…

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Vážený pane starosto,

s překvapením jsme zjistili, že Rada hlavního města Prahy projednává záměr MČ Praha 13 na výstavbu multifunkčního centra na Slunečním náměstí (viz Tisk: R-30010). Protože o tomto záměru slyšíme poprvé a na zastupitelstvu ani ve STOPu či v jiných kanálech, o tom nebyla žádná zmínka, žádáme tímto o zařazení bodu „Příprava multifunkčního centra na Slunečním náměstí na Praze 13“ na program zastupitelstva, které proběhne 19. září 2018.
Zároveň vás žádáme o zodpovězení následujících otázek:
1) Na základě jakého rozhodnutí zahájila MČ Praha 13 projektové práce na budoucí podobě multifunkčního centra?
2) Kolik bylo na tento projekt a na přípravu projektového záměru dosud utraceno z rozpočtu MČ Praha 13?
3) Jaká bude přesná funkce multifunkčního centra? Z předloženého návrhu Radě hl. m. Prahy není zřejmé, k jakému účelu bude centrum sloužit.
4) Protože se jedná o PPP projekt, existuje již nějaká finanční rozvaha, kterou můžete poskytnout?
5) Jedná se již s nějakým konkrétním investorem?
6) Můžete nám poskytnout studii, na kterou se v důvodové zprávě odkazujete – „Co se obyvatelům líbí a nelíbí na Praze 13 a coby se mělo zlepšit.“

Děkujeme předem za vyřízení a považujte prosím tento dopis za veřejný.

S pozdravem,

Zuzana Drhová a Tomáš Murňák

Zelení a Piráti pro 13

Podklady zde:
https://drive.google.com/file/d/1s9lYsGvFKKP8xbbpAu3IrWw5ffM6tyF3/view

VYUŽITÍ POZEMKŮ U SLUNEČNÍHO NÁMĚSTÍ – REŠERŠE
https://docs.google.com/document/d/1b1KHcMWdhE5hR-jZ-sLw__MjXx3k1-T84OHcFSUcHzw/edit

Leták ke stažení zde:
https://drive.google.com/open?id=1Ya1vIdkjLYYa5KLBzPQBMxhuwWN_GdHZ