Klub Zelení a Piráti pro Prahu 13 navrhuje elektronizaci přihlášek do MŠ

Petr Kolář
Petr Kolář

Na základě mnoha podnětů občanů i vlastní zkušenosti vidíme ve stávajícím systému

přihlašování a umísťování dětí do mateřských škol na Praze 13 jistý prostor pro zefektivnění,

který by byl v důsledku přínosem jak pro děti a rodiče, tak i pro ředitele MŠ. Dle našeho názoru by digitalizace významně přispěla k transparentnímu rozdělování dětí do jednotlivých MŠ. Proto jsme se jako klub vydali hledat inspiraci na sousedské městské části Praha 5, kde již tento systém funguje třetím rokem.

Elektronizací by se zjednodušilo podávání přihlášek do jednotlivých MŠ i v případě, pokud by chtěl rodič přihlásit dítě do několika různých MŠ. V takovémto případě rodič nemusí zbytečně vyplňovat další přihlášku a s tím související dokumenty pro potřeby ostatních MŠ. Velkým komfortem je možnost zarezervování konkrétního času, kdy může rodič se svým dítětem přijít na zápis ve zvoleném termínu a vyhnout se tak dlouhým frontám.

Na základě těchto informací a zkušeností z jiných městských částí a obcí se náš zastupitelský klub Zelení a Piráti pro Prahu 13 rozhodl, že navrhne tuto věc k projednání na dubnovém zastupitelstvu městské části Prahy 13 a pověří místostarostku RNDr. Marcelu Plesníkovou, aby vypracovala rozbor stávající situace na Praze 13. Současně požádal o prověření možnosti zavedení systému elektronických přihlášek do mateřských škol a existujících řešení v jiných MČ nebo obcích obsahující mj. výhody a nevýhody takovýchto systémů.

Návrh našeho klubu nezískal podporu současné koalice, a proto nebyl ani zařazen jako bod programu na jednání zastupitelstva. Zastupitele ostatních klubů tedy starosti rodičů zjevně nezajímají.1
Petr Kolář, zastupitel, Klub Zelení a Piráti pro 13

 


1 Je to škoda, elektronizace přihlášek může rodičům zápis do MŠ výrazně usnadnit.