Jak by mohl vypadat rozvoj Prahy 13

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Plánovaná výstavba bytových domů na místě dnešního stodůleckého Paprsku je z našeho pohledu téměř ukázkový příklad toho, jak by neměla radniční režie rozvoje městské části vypadat. Starosta Vodrážka uzavřel s developerem dohodu o tomto zásadním záměru bez jakékoliv diskuze s  dotčenými občany a ti se o něm dozvěděli pouze svojí vlastní zásluhou nebo díky opozičním Zeleným a Pirátům pro 13. Když si pak po našem opakovaném nátlaku na zastupitelstvu starosta odnesl úkol zajistit s developerem veřejné projednání, byla z toho nakonec fraška, ze které se do konečného projektu bohužel žádné z připomínek desítek přítomných občanů nedostanou (neb si je ani úřad ani za developera nikdo nepsal a nahrávání nám bylo zakázáno). Za tento “vstřícný” přístup developera k občanům se mu radnice odměnila tím, že mu v červnu pro účel výstavby bez váhání odsouhlasila zábor obecních pozemků.

 

Jako Zelení a Piráti pro 13 rozhodně nechceme být kritičtí bez toho, aniž bychom přinášeli konkrétní návrhy na změny k lepšímu. Svojí aktivitou v zastupitelstvu se dlouhodobě snažíme prosadit koncepční rozvoj městské části. Za jeho klíčové prvky považujeme ochranu zelených ploch a veřejných prostranství před neúměrným zahušťováním zástavby, zapojování občanů do plánování rozvoje území i konkrétních záměrů, a v neposlední řadě také zajištění odpovídající občanské vybavenosti s maximální možnou finanční participací developerů.

 

Pojďme si na několika příkladech ukázat, jak probíhá rozvoj naší městské části dnes a jak by mohl probíhat v případě prosazení návrhů Zelených a Piratů pro 13.

 

Zelení a Piráti pro 13 Praha 13 dnes
Územní plán (Metropolitní plán) Územní plán vnímáme jako klíčový rozvojový dokument, s nímž je třeba seznámit co nejvíce lidí. Nad zásadními připomínkami občanů by vždy měla proběhnout veřejná debata a její výstupy by měla městská část transformovat v konkrétní návrhy na změnu a ty předložit pražskému magistrátu. Pokud vůbec nějaká diskuse nad územním plánem na radnici probíhá, pak za zavřenými dveřmi Komise územního rozvoje. Náš návrh zapojit po vzoru jiných městských částí do připomínkování nového Metropolitního plánu samotné občany byl zamítnut (via ODS, ANO, ČSSD, TOP 09).
Plánování rozvoje a veřejné diskuse Zásadní stavební či územně-transformační záměry musí být vždy v dostatečném předstihu projednávány s dotčenou veřejností, a ta o tom musí být náležitě informována. Ideální platformou je výbor pro územní rozvoj, který je v jiných městských částech naprostým standardem. Zasedání Komise územního rozvoje, jakožto poradního orgánu rady, jsou veřejnosti nepřístupná.

K informacím o plánovaném rozvoji a výstavbě se občané dostávají pozdě a/nebo jen díky své či naší “detektivní” činnosti. (Snowpark, bytové domy na Paprsku atd.)

Vlastnictví strategických pozemků Praha 13 se nebude zbavovat svých potenciálně zastavitelných pozemků.  Naopak budeme ve spolupráci s magistrátem usilovat o zisk takovýchto pozemků do svého vlastnictví s cílem rozšiřovat zeleň a veřejný prostor. Praha 13 v minulosti dala souhlas ke směně či odprodeji pozemků, na nichž došlo či má dojít k zahuštění zástavby (např. hlasování p. Vodrážky pro odprodej pozemků, na kterých dnes mají vyrůst Polyfunkční domy Lužiny.
Otevřená komunikace a spolupráce s developery Tam, kde je rozsáhlejší výstavba smysluplná, případně tehdy, když ji nelze legitimními prostředky zvrátit, budeme prosazovat uzavírání smluv o územním rozvoji mezi Prahou 13 a developerem. Vždy je třeba ve spolupráci s obyvateli vytipovat problémy, které konkrétní záměr přináší a v rámci smlouvy řešit jakým způsobem investor může problémům buď předejít, nebo náklady spojené s jejich řešením městu vynahradit. Nevíme o tom, že by v případě jakéhokoliv developerského záměru na Třináctce byla v posledních letech uzavřena nějaká veřejná smlouva.

Nejblíže k tomu mělo memorandum o spolupráci s Trigemou u plánované výstavby na Paprsku. Bohužel, bez předchozí diskuse s dotčenými obyvateli, bez možnosti zpětně cokoliv doplnit a z hlediska obsahu bez valného pozitivního přínosu pro stávající obyvatele.