Dopravní hřiště bude nyní zpřístupněno i pro veřejnost.

Anna Boháčová
Anna Boháčová

Dětské dopravní hřiště, které se nachází v areálu ZŠ s RVJ Bronzová, bude po pěti letech otevřeno i pro veřejnost.

Již dlouho nás mrzelo, že zařízení bylo dosud využíváno pouze místními základními školami a nebyla zde žádná možnost, aby si dopravní předpisy vyzkoušely i jiné děti. Dopravní hřiště jsou velmi důležitým místem, kde se žáci, nejen ze základních škol, učí formou zábavy, jak se mají správně pohybovat v běžném provozu, testují si zde své znalosti a osvojí si schopnost řešit různé dopravní situace i v reálném životě. Hřiště v Bronzové je vybaveno například světelnou křižovatkou, kruhovým objezdem a mnoha dalšími dopravními značkami upravujícími pohyb vozidel po vozovkách.

Jsme rádi, že i díky vašim dotazům a v návaznosti na náš program, kde zdůrazňujeme, že prostředí Prahy 13 by mělo v maximální míře odrážet potřeby a přání napříč věkovými kategoriemi i různé preference ve způsobu trávení volného času, se podařilo situaci změnit a otevřít hřiště všem.
Velké poděkování míří samotné ředitelce školy Mgr. Aleně Šoukalové a též vedoucímu odboru školství Mgr. Janu Šafirovi za celkové zajištění.

Hřiště bude přístupné pro rodiče a děti vždy v čase:

pondělí–pátek
14:00 – 18:30

Věříme, že dopravní hřiště se s příchodem jara stane oblíbeným místem vás i vašich ratolestí.