Další změny v dopravě na Praze 13

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Po dramatických změnách v autobusové dopravě na Praze 13 z počátku letošního roku přichází další redukce dříve páteřní linky 174 a to k 30.8. Tato linka již nebude zajíždět do Motola, ale bude končit na Nových Butovicích. Jediná přímá linka od stanice Luka spojující Prahu 13 s nemocnicí Motol, tak zůstane linka 179 případně pak příměstská linka 352. Jelikož se neplánuje zkrácení intervalů ostatních linek dojde tak k dalšímu zhoršení spojení Prahy 13 se spádovou nemocnicí. Snížení obslužnosti Prahy 13 jsme již v minulosti kritizovali a nyní dochází k její další redukci. Vyzýváme proto představitele městské části, aby se zasadili o důstojné spojení Prahy 13 s jejím okolím.

Další změnou je zrušení noční linky 508, kterou v celé trase nahradí linka 504. Tato linka tak propojí sídliště Stodůlky a Písnice. Pozitivní změnou je zkrácení intervalů u nočních spojů v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli na 20 minut.

Změny v MHD

 

Naše dřívější články na toto téma:

Upozornění pro obyvatele Prahy 13 na rozsáhlé změny v MHD 26.3.2015

Vyjádření Zelených a Pirátů k navrhovaným dopravním změnám na Praze 13 22.1.2015