Praha 13 vs. KEY Investments aneb Jak NEinvestovat obecní peníze 

Smlouva, kterou v roce 2011 městská část Praha 13 uzavřela s Key Investments, sice neobsahuje formální chyby, ale z hlediska věcného již tak dobře neobstojí. Riziko investice je ze smlouvy patrné na první pohled. Jde o typovou smlouvu v oblasti investičních služeb, upravenou v § 37 tehdy platného zákona 591/1992 Sb. o cenných papírech. Z věcného hlediska smlouva obsahuje tyto nedostatky: Podle tohoto typu smlouvy obchodník s cennými papíry obchoduje se svěřenými prostředky podle své vlastní úvahy. V této volnosti smlouva KI nijak neom… celý článek