Praha 13 nemá zájem mluvit do metropolitního plánu?

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Metropolitní plán je klíčový dokument pro územní plánování v Praze. Pokud máte ve svém okolí ještě nějaký ten zelený plácek, vězte že je to právě konečná podoba metropolitního plánu, která zásadním způsobem ovlivní, zda se na něm bude v následujících letech moci stavět, případně co a do jaké výšky.

Závažnost tohoto dokumentu si uvědomuje i jeho pořizovatel (MHMP), který v rámci probíhající fáze připomínkování doporučuje jeho nadstandardní veřejné projednávání, které umožní sebrat a následně zapracovat připomínky samotných občanů a vlastníků pozemků.

Dopad metropolitního plánu na své obyvatele si uvědomují i jednotlivé městské části. Například Praha 6 své obyvatele proaktivně edukuje a občanské podněty sofistikovaně sbírá prostřednictvím k tomu určené aplikace. Viz https://www.praha6.org/mpp/

Čekali bychom, že minimálně stejnou míru aktivity v tomto směru vyvine i Praha 13. Už jen s ohledem na skutečnost, že občané Třináctky již několik let po sobě označují neúměrné zahušťování zástavby jako hlavní problém. Bohužel 🙁

Odpověď pana starosty Vodrážky na naši prosincovou interpelaci vyzněla spíše ve smyslu pasivního čekání na zákonné společné jednání. Využili jsme proto svého práva a v řádné formě i předstihu jsme navrhli zařazení relevantního bodu na program dnešního zasedání zastupitelstva. Nechť o budoucím (ne)zapojení nás občanů rozhodnou samotní zastupitelé, zodpovídající se svým voličům.

Současné vedení radnice (ODS, ANO, ČSSD) se k tomu postavilo tak, že na svém neveřejném zasedání sice neřekli zařazení bodu NE, ale všichni se svorně ZDRŽELI. Bod tedy nebyl na projednání zařazen jako řádný a o jeho zařazení se (opět) v rozporu s jednacím řádem hlasovalo až na začátku zasedání. Opět nám tedy nezbude než podat stížnost na porušení jednacího řádu ke kontrolní komisi. (Která však oproti zvyku demokratických zastupitelstev nemá plné zastoupení opozice, takže kontroluje sama sebe.)

Je nám velice líto, že jediným, kdo nás ve snaze vůbec otevřít tuto diskusi k metropolitnímu plánu podpořil, byli zastupitelé za KSČM. Nikdo jiný z přítomných zastupitelů zřejmě nepovažuje větší iniciativu naší MČ a zapojení občanů za potřebné. Smutné. Velkým zklamáním pro nás pak bylo i zdržení se ze strany TOP 09 😞

Postoj zastupitelů vedoucích stran nás sice po zkušenostech z uplynulých let ve finále nepřekvapil, ale čekali bychom, že se stávající vedení radnice začne snažit řešit problémy svých občanů alespoň letos před blížícími se komunálními volbami.

Celé znění našeho návrhu naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/10i7SfbXwvpu-Wj5_gxINfmdkX0f-Sk4c/view?usp=drivesdk