Kde nás před volbami najdete?

Volební kampaň vrcholí. Vyrážíme mezi vás. Kde nás před volbami můžete najít?  Setkání se Zelenými a Piráty pro 13 26.9.2018 OC Velká Ohrada 16:30 – 18:00 1.10.2018 Metro Hůrka 7.30 – 9:00 1.10.2018 Metro Stodůlky 16.30 – 19:00 2.10.2018 Metro Lužiny 7.30 – 9:00 2.10.2018 OC Galerie Butovice 16.30 – 19:00 3.10.2018 Metro Luka 7.30 – 9:00 3.10.2018 Metro Lužiny 16.30 – 19:00 4.10.2018 Metro Stodůlky 7.30 – 9:00 4.10.2018 Metro Luka 16.30 – 19:00 5.10.2018 Metro Nové Butovice 7.30 – 9:… celý článek

Faktory ovlivňující výstavbu (nejen) na Praze 13

Z reakcí lidí, se kterými se potkáváme nebo kteří nám píší, je zřejmé a svým způsobem i pochopitelné, že všeobecné povědomí o tom, za jakých okolností na Praze 13 vyrůstají nové developerské projekty, není příliš valné. V některých případech se setkáváme s přesvědčením, že každý stavební záměr lze jednoduše politicky povolit či zakázat. Čehož lze samozřejmě snadno zneužít v předvolební kampani. Problematika výstavby je poněkud složitější a my – Piráti a Zelení – podporujeme informovanou volb… celý článek

Jak by mohl vypadat rozvoj Prahy 13

Plánovaná výstavba bytových domů na místě dnešního stodůleckého Paprsku je z našeho pohledu téměř ukázkový příklad toho, jak by neměla radniční režie rozvoje městské části vypadat. Starosta Vodrážka uzavřel s developerem dohodu o tomto zásadním záměru bez jakékoliv diskuze s  dotčenými občany a ti se o něm dozvěděli pouze svojí vlastní zásluhou nebo díky opozičním Zeleným a Pirátům pro 13. Když si pak po našem opakovaném nátlaku na zastupitelstvu starosta odnesl úkol zajistit s developerem veřejné projednání, b… celý článek

Sbíráme podpisy pod připomínky k Metropolitnímu plánu

Sbíráme podpisy pod připomínky Zelených a Pirátů k Metropolitnímu plánu Každý má možnost se do 27. července vyjádřit k návrhu Metropolitního plánu. Připomínky lze vyplnit v připraveném formuláři na webu Magistrátu hl. m.  Prahy (https://upd-portal.praha.eu/login) či poslat poštou nebo odevzdat na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy. Další možnost je podepsat připomínky připravené Zelenými a Piráty pro 13 a my se postaráme o to, že budou včas na magistrátu a Institut plánování a rozvoje (IPR) se jimi bude při dopracování Met… celý článek

Multifunkční centrum na Slunečním náměstí? Napsali jsme panu starostovi…

Vážený pane starosto, s překvapením jsme zjistili, že Rada hlavního města Prahy projednává záměr MČ Praha 13 na výstavbu multifunkčního centra na Slunečním náměstí (viz Tisk: R-30010). Protože o tomto záměru slyšíme poprvé a na zastupitelstvu ani ve STOPu či v jiných kanálech, o tom nebyla žádná zmínka, žádáme tímto o zařazení bodu „Příprava multifunkčního centra na Slunečním náměstí na Praze 13“ na program zastupitelstva, které proběhne 19. září 2018. Zároveň vás žádáme o zodpovězení následujících ot… celý článek